Zadanie sfinansowane w  ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,  Osi Priorytetowej I – Powszechny dostęp do szybkiego internetu, działania 1.1 – Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.

Wartość projektu: 154 450 PLN

Dofinansowanie: 100% wydatków kwalifikowalnych

Cel projektu: doposażenie uczniów i nauczycieli tczewskich szkół podstawowych w sprzęt niezbędny do prowadzenia zdalnych lekcji ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z rodzin wielodzietnych ( z co najmniej trójką dzieci).

Zadania realizowane w projekcie: zakup 93  tabletów, 33 laptopów, 16 kamerek internetowych, 5 tabletów graficznych oraz 50 dostępów do internetu  dla uczniów i nauczycieli szkół podstawowych z terenu Miasta Tczewa.

Termin realizacji:  maj – grudzień 2020

Więcej informacji: https://cppc.gov.pl/zdalna-szkola-2

Kontakt:

Magdalena Tkaczyk
Urząd Miejski w Tczewie
Wydział Rozwoju Miasta
tkaczyk@um.tczew.pl
tel. 58 7759-413REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułKolejne tablety, laptopy i kamery trafią do tczewskich szkół
Następny artykuł“Podwórko Nivea” – głosuj na Szkołę Podstawową nr 4