Strona główna Projekty Unijne i inne Projekty dofinansowane z budżetu państwa

Projekty dofinansowane z budżetu państwa

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – Przebudowa ulicy Ceglarskiej w Tczewie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Planowana inwestycja obejmuje teren zabudowy wielorodzinnej, jednorodzinnej i usługowej zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie. Zadanie w sposób szczególny uwzględnia poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym...

POLSKI ŁAD – I edycja.

Projekt pn.: "Przebudowa ulicy Stoczniowców w Tczewie - II etap." Zadanie dofinansowane jest ze środków państwowych funduszy celowych. Nazwa funduszu: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji...

Likwidacja barier w komunikowaniu się osób niepełnosprawnych z Urzędem Miasta w Tczewie

W okresie od 28 października 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku Gmina Miejska Tczew realizowała projekt pod nazwą: "Likwidacja barier w komunikowaniu się...

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Gmina Miejska Tczew otrzymała dofinansowanie na projekty zgłoszone do w ramach pierwszej edycji programu Polski Ład w wysokości 7 850 000 PLN. Dofinansowane projekty to: Przebudowa...

Fundusz przeciwdziałania Covid-19 dla gmin

Gmina Miejska Tczew w ramach pierwszego naboru do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych finansowanego z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 otrzymała kwotę 5 794 395,00 PLN. W...

Budowa stadionu lekkoatletycznego przy ulicy Bałdowskiej w Tczewie – etap I

Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Sportowej Polski - programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - edycja 2020. Całkowity koszt zadania:...

Budowa ulicy Nowosuchostrzyckiej od skrzyżowania z ul. Żwirki do skrzyżowania z ul. Jagiellońską w Tczewie (II etap)

PROJEKT: Budowa ulicy Nowosuchostrzyckiej od skrzyżowania z ul. Żwirki do skrzyżowania z ul. Jagiellońską w Tczewie (II etap). PROGRAM: Program Wieloletni pod nazwą Narodowy Programu Przebudowy...

Budowa ulicy Nowosuchostrzyckiej

PROJEKT: Budowa ulicy Nowosuchostrzyckiej od skrzyżowania z Al. Solidarności (droga krajowa nr 91) do skrzyżowania z ul. Żwirki w Tczewie. PROGRAM: Narodowy programu przebudowy dróg lokalnych...
Informacja dla osób głuchych i słabosłyszących
Skip to content