W związku z wprowadzeniem Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny informujemy, że wnioski o wydanie karty można składać w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro – pokój nr 38).

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom  zamieszkałym na terenie miasta Tczewa, mających na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia lub w przypadku dziecka kontynuującego naukę do ukończenia 25 roku życia lub bez ograniczeń wiekowych w przypadku dziecka niepełnosprawnego legitymującego się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, niezależnie od dochodu. 

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszła w życie istotna zmiana w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t. j. Dz.U.2019.1390 z późn. zm.)– od tego dnia o przyznanie Karty Dużej Rodziny mogą ubiegać się nie tylko członkowie rodzin,
w których w chwili składania wniosku co najmniej troje dzieci spełnia warunki ustawy, ale również rodzice i małżonkowie rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku.

Wydanie Karty Dużej Rodziny nie podlega opłacie.

Wydanie dodatkowej formy karty podlega opłacie w wysokości 9,21 zł

Wydanie duplikatu Karty podlega opłacie w wysokości 10,12 zł

Karta Dużej Rodziny uprawnia do zniżek, które oferowane są zarówno przez instytucje państwowe, jak i firmy prywatne. Aktualna lista miejsc i wysokość zniżek dostępna jest na stronie: www.rodzina.gov.pl Wyszukiwanie partnerów Karty Dużej Rodziny  – mapa interaktywna https://empatia.mpips.gov.pl/kdr

UWAGA! Stronę 3 wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny należy powielić w zależności od tego, ilu członków rodziny dotyczy dany wniosek.

Pobierz pliki:

REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułStrategia Rozwoju Tczewa do roku 2030
Następny artykułTczewska Karta Rodziny Wielodzietnej