Prezydent Miasta Tczewa

Mirosław Pobłocki

Prezydent Miasta Tczewa

Samorządowiec, od 2010 prezydent Tczewa

Mirosław Stanisław Pobłocki

Urodził się 8 marca 1962 w Tczewie – od początku lat 90 jest samorządowcem, od 2010 roku jest prezydentem miasta Tczewa. Studiował na Wydziale Elektrycznym Politechniki Gdańskiej i na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego.

Był radnym miejskim, a w latach 1998–2002 radnym powiatu tczewskiego, zasiadając jednocześnie w jego zarządzie.W 2002 objął stanowisko zastępcy prezydenta Tczewa do spraw gospodarczych.W wyborach w 2010 wystartował na urząd prezydenta Tczewa, wygrał w drugiej turze.

Kadencję rozpoczął 14 grudnia 2010. W 2014 ubiegał się o wybór na kolejną kadencję, zwyciężył w pierwszej turze. W 2018 został po raz trzeci prezydentem miasta, wygrał w drugiej turze.

Otrzymał m.in. Odznakę Honorową za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego oraz Krzyż 100-lat Związku Inwalidów Wojennych RP. Jest żonaty, ma czwórkę dzieci.

Prezydent Miasta Tczewa przyjmuje interesantów w tym w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek od godz. 15.00 – do godz. 16.30, pokój nr 24-26 (I piętro)

Telefon:

E-mail:

Zastępcy Prezydenta

Adam Burczyk

Zastępca Prezydenta Miasta ds. gospodarczych

Adam Urban

Zastępca Prezydenta Miasta ds. społecznych

Pytania do prezydenta

Informacje historyczne

Burmistrzowie tczewscy – okres międzywojenny:

 • Władysław Orcholski (1920 -1922)
 • dr Stanisław Gąsowski – burmistrz komisaryczny (1922)
 • Stefan Wojczyński (1922 – 1935) / w 1935 roku dekretem wojewody przeniesiony w stan spoczynku
 • Karol Hempel (1935 – 1936)
 • Wiktor Jagalski (1936 -1939)

Burmistrzowie tczewscy: 1945-1950:

 • Wojciech Dudkiewicz [bezpartyjny] (marzec 1945 r.)
 • Tadeusz Mężyk [PPR] (marzec – kwiecień 1945 r.)
 • Marian Wojak [PPR] (kwiecień – sierpień 1945 r.)
 • Jan Milewski [PPR] (sierpień 1945 r. – grudzień 1946 r.)
 • o. Wiktor Januszewski [PPS] (grudzień 1946 r.)
 • Dionizy Cichocki [PPR/PZPR] (grudzień 1946 – wrzesień 1949 r.)
 • Józef Kulwicki [PZPR] (wrzesień 1949 – maj 1950 r.) – ostatni burmistrz Tczewa

Prezydenci miasta Tczewa (urząd prezydenta miasta wprowadzono na mocy ustawy samorządowej z 1973 roku):

 • Kazimierz Deja (czas trwania prezydentury: 27.02.1975 – 11.1977) – radny Miejskiej Rady Narodowej, I Zastępca Naczelnika Miasta i Powiatu Tczewskiego (od 14.12.1973)
 • Czesław Glinkowski (czas trwania prezydentury: 15.02.1977 roku – 13.09.1990)
 • Ferdynand Motas (czas trwania prezydentury: 1990-1994)
 • Zenon Odya (czas trwania prezydentury: 1994–2010)
 • Mirosław Pobłocki (prezydent miasta Tczewa od roku 2010)

Numer infolinii, gdzie można zgłaszać awarie oświetlenia: 801 800 103, 58 760 72 40, strona internetowa: energa-oswietlenie.pl

X
Informacja dla osób głuchych i słabosłyszących
Skip to content