Prezydent Miasta Tczewa

Mirosław Pobłocki

Prezydent Miasta Tczewa

Samorządowiec, od 2010 prezydent Tczewa

Mirosław Stanisław Pobłocki

Urodził się 8 marca 1962 w Tczewie – od początku lat 90 jest samorządowcem, od 2010 roku jest prezydentem miasta Tczewa. Studiował na Wydziale Elektrycznym Politechniki Gdańskiej i na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego.

Był radnym miejskim, a w latach 1998–2002 radnym powiatu tczewskiego, zasiadając jednocześnie w jego zarządzie.W 2002 objął stanowisko zastępcy prezydenta Tczewa do spraw gospodarczych.W wyborach w 2010 wystartował na urząd prezydenta Tczewa, wygrał w drugiej turze.

Kadencję rozpoczął 14 grudnia 2010. W 2014 ubiegał się o wybór na kolejną kadencję, zwyciężył w pierwszej turze. W 2018 został po raz trzeci prezydentem miasta, wygrał w drugiej turze.

Otrzymał m.in. Odznakę Honorową za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego oraz Krzyż 100-lat Związku Inwalidów Wojennych RP. Jest żonaty, ma czwórkę dzieci.

Prezydent Miasta Tczewa przyjmuje interesantów w tym w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek od godz. 15.00 – do godz. 16.30, pokój nr 24-26 (I piętro)

Telefon:

E-mail:

Zastępcy Prezydenta

Adam Burczyk

Zastępca Prezydenta Miasta ds. gospodarczych

Adam Urban

Zastępca Prezydenta Miasta ds. społecznych

Pytania do prezydenta