Zmiana sposobu użytkowania

Zaświadczenie o zgodności zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego z MPZP

Wypis i wyrys

Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Studium

Zaświadczenie

Zaświadczenie o przeznaczeniu działki w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego

Więcej informacji znajdziesz w Biuletynie Informacji Publicznej

REKLAMA MIEJSKA