Zamówienia Publiczne

Postępowania w trybie udzielenia zamówienia publicznego (z)realizowane przez Gminę Miejską Tczew

Platforma zakupowa

Postępowania w trybie otwartym publikowane są na tzw. Platformie Zakupowej Zamawiającego

Baza Konkurencyjności

Baza ogłoszeń beneficjentów. Publikacja ogłoszeń beneficjentów jest warunkiem spełnienia tzw. zasady konkurencyjności

Ostatnie postępowania

Tryb otwarty

Tryb inny niż otwarty

Profil nabywcy

Oferty w Bazie Konkurencyjności

Ogłoszenie nr 2023-6206-157934 (NOWE)

Dostawa sprzętu komputerowego dla Gminy Miejskiej Tczew w ramach projektu grantowego finansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00

Ogłoszenie nr 2022-6206-104119

Realizacja usługi zakupu i dostawy szkoleń w postaci voucherów szkoleniowych dla Gminy Miejskiej Tczew w ramach projektu projektu grantowego finansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00

Ogłoszenie nr 2022-6206-102354

Zakup i dostawa podpisów kwalifikowanych wraz z czytnikami oraz ważnością certyfikatów na 2 lata dla Gminy Miejskiej Tczew w ramach projektu „Cyfrowa gmina”.

Ogłoszenie nr 2022-6206-102355

Realizacja usługi zakupu i dostawy szkoleń w postaci voucherów szkoleniowych dla Gminy Miejskiej Tczew w ramach projektu projektu grantowego finansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00

Ogłoszenie nr 2022-6206-98568

PRZEPROWADZENIE AUDYTU CYBERBEZPIECZEŃSTWA dla Gminy Miejskiej Tczew w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.

Ogłoszenie nr 2022-6206-100267

Realizacja usługi zakupu i dostawy szkoleń w postaci voucherów szkoleniowych dla Gminy Miejskiej Tczew w ramach projektu projektu grantowego finansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00

Archiwum – do marca 2020 roku

Napisz do nas:

Wydział odpowiedzialny:

Biuro Zamówień Publicznych

Telefon:

58 775 93 83

E-mail:

bzp@um.tczew.pl

Numer infolinii, gdzie można zgłaszać awarie oświetlenia: 801 800 103, 58 760 72 40, strona internetowa: energa-oswietlenie.pl

X
Informacja dla osób głuchych i słabosłyszących
Skip to content