Debata budżetowa (również on-line) – 1 grudnia 2022, godz. 17.00

W czwartek, 1 grudnia, o godz. 17:00 w sali obrad w Urzędzie Miejskim, przy ul. 30 Stycznia 1 (były CED) odbędzie się prezentacja projektu...

Projekt budżetu na 2023 r. – konsultacje społeczne 1 grudnia

Prezydent Tczewa zaprasza mieszkańców na publiczną debatę na temat budżetu miasta na 2023 rok. Podczas spotkania przedstawione zostaną planowane dochody i wydatki budżetu miasta,...

Sesja Rady Miejskiej w Tczewie – 24 listopada

Porządek obrad  L sesji Rady Miejskiej w Tczewie na dzień 24 listopada 2022 r. o godz. 10.00 w Tczewie Część pierwsza: Otwarcie sesji i powitanie gości. Sprawdzenie...

Tczewianin Roku 2022 – czekamy na kandydatury

Do 5 stycznia 2023 r. czekamy kandydatury do nagrody prezydenta miasta – Tczewianin Roku 2022. Zachęcamy organizacje, stowarzyszenia i grupy prywatnych osób do wytypowania kandydatów spośród osób, które w mijającym roku szczególnie zasłużyły się dla naszego miasta.

Seniorzy świętowali jubileusze małżeńskie

16 listopada w Urzędzie Stanu Cywilnego gościliśmy  seniorów, którzy obchodzili jubileusze 50, 55-, 60- i 65- lecia pożycia małżeńskiego. Parom świętującym złote gody  Medale Prezydenta...

Mieszkania przy ul. Sadowej – można już składać wnioski

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że od 16 listopada do 7 grudnia br., osoby zainteresowane zawarciem umów najmu wolnych lokali mieszkalnych w budowanym budynku przy ul. Sadowej 6A w Tczewie działka nr 229 obręb ewidencyjny 0004, będą mogły składać wnioski o najem osobiście w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Tczewie ul. 30 Stycznia 1 w pokoju 23-24 (I piętro).

Mieszkania przy ul. Sadowej – wyniki naboru uzupełniającego

Urząd Miejski w Tczewie ogłasza wyniki naboru wniosków o zawarcie umów najmu lokali mieszkalnych w ramach pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych...

XLIX sesja Rady Miejskiej – 27 października

Porządek obrad  XLIX sesji Rady Miejskiej w Tczewie na dzień 27 października 2022 r. o godz. 10.00 w Tczewie Część pierwsza:Otwarcie sesji i powitanie gości.Sprawdzenie...

„Aktywna tablica” w tczewskich szkołach

W kolejnej edycji rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” na lata 2020-2024 wsparciem finansowym w 2022 r. w maksymalnej kwocie tj. po 35 000 zł zostały obięte trzy szkoły podstawowe podległe Gminie Miejskiej Tczew: ›› Szkoła Podstawowa nr 1, ›› Sportowa Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi, ›› Szkoła Podstawowa nr 12. Głównym celem Programu jest umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym sprzętu, nowoczesnych pomocy dydaktycznych oraz narzędzi do terapii wybranych przez szkołę zgodnie z jej zdefiniowanymi potrzebami, podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii, poprawę efektów pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Środki, o których mowa przeznaczone zostaną na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii dla uczniów posiadających różnorodne zaburzenia rozwojowe utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia np: 1) pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii: psychoneurologicznej dla uczniów z zaburzeniami koncentracji i uwagi, z niepełnosprawnością intelektualną oraz dla uczniów z zaburzeniami procesów uczenia się, w tym z dysleksją, dyskalkulią, – procesów komunikacji, w tym zaburzeń przetwarzania słuchowego, dla uczniów z centralnymi zaburzeniami słuchu, słabosłyszących, z zaburzeniami koncentracji i uwagi, w tym z ADHD, ADD, autyzmem, – dla uczniów posługujących się wspomagającymi i alternatywnymi metodami komunikacji (ACC – Augmentative and Alternative Communications), w szczególności dla uczniów z uszkodzeniami neurologicznymi, porażeniami, – dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim, – dla uczniów mających problemy w edukacji szkolnej z przyczyn innych niż wymienione w tiret jeden do cztery z zaburzeniami wymagającymi terapii logopedycznej lub psychologicznej, 2) specjalistyczne oprogramowanie do pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii wykorzystywanego w TIK, 3) komputer stacjonarny lub laptop, jeżeli jest on niezbędny do prawidłowego funkcjonowania pomocy dydaktycznych, narzędzi do terapii lub oprogramowania. Zadanie zostanie zrealizowane do końca 2022roku.

Zmiana stawek podatku od nieruchomości – od stycznia 2023 r.

Podczas wrześniowej sesji Rady Miejskiej uchwalone zostały stawki podatku od nieruchomości, które obowiązywać będą w 2023 r. Uchwała czeka na opublikowanie  w Dzienniku Urzędowym...

Miasto Tczew - społeczność

3,540FaniLubię
1,229ObserwującyObserwuj
83ObserwującyObserwuj
354SubskrybującySubskrybuj

Ostatnie artykuły

Informacja dla osób głuchych i słabosłyszących
Skip to content