Ilu nas jest?

Tczew to, pod względem liczby mieszkańców, czwarte miasto w woj. pomorskim - po Gdańsku, Gdyni i Słupsku

Liczba mieszkańców Tczewa stan na 1 stycznia 2021 r.

54 579

Zameldowani na pobyt stały

1 123

Zameldowani na pobyt czasowy

Numer infolinii, gdzie można zgłaszać awarie oświetlenia: 801 800 103, 58 760 72 40, strona internetowa: energa-oswietlenie.pl

X
Informacja dla osób głuchych i słabosłyszących
Skip to content