Ilu nas jest?

Tczew to, pod względem liczby mieszkańców, czwarte miasto w woj. pomorskim - po Gdańsku, Gdyni i Słupsku

Liczba mieszkańców Tczewa stan na 1 kwietnia 2020 r.

55 125

Zameldowani na pobyt stały

56 441

Liczba mieszkańców ogółem w gminie

1 316

Zameldowani na pobyt czasowy

54 678

Liczba mieszkańców ogółem w gminie (rok wcześniej)

Skip to content