Karta Mieszkańca Tczewa

Tczewianie mogą już odbierać Kartę Mieszkańca Tczewa, dzięki której uzyskają dostęp do szeregu ulg, np. na korzystanie z komunikacji miejskiej oraz usług miejskich jednostek. Zakres ulg będzie systematycznie poszerzany.

Więcej informacji o Karcie Mieszkańca Tczewa

Serwis obsługujący m.in. zakładanie konta użytkownika, rejestrację karty, wymianę, odnowienie karty oraz prezentujący aktualną ofertę partnerów znajduje się na stronie:

- Chciałbym, aby Karta Mieszkańca Tczewa była swego rodzaju podziękowaniem dla tych, którzy płacąc w naszym mieście podatki uczestniczą w jego rozwoju. Karta pozwoli tczewianom korzystać z preferencyjnych cen na usługi proponowane przez miejskie jednostki, jak spektakle, koncerty, basem, siłownia i wiele innych. Zapewni tańsze bilety komunikacji miejskiej, a w przyszłości korzystniejsze opłaty za miejsca parkingowe. Mam nadzieję, że do programu szybko dołączą również prywatni usługodawcy zyskując w ten sposób wizerunek firmy przyjaznej mieszkańcom i jednocześnie powiększając grono swoich klientów.

Mirosław Pobłocki

Prezydent Miasta Tczewa

Bądźmy w kontakcie!
Pobierz i zainstaluj aplikację mobilną

Kto może otrzymać Kartę Mieszkańca Tczewa?

Do korzystania z programu są uprawnione osoby spełniające przynajmniej jeden z warunków:

  • rozliczają podatek dochodowy (PIT) w Urzędzie Skarbowym w Tczewie i jako miejsce zamieszkania podają Tczew, a także członkowie ich rodzin (w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej tj. osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące)
  • rozliczają w Tczewie podatek rolny z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego.

Kartę mogą otrzymać także dzieci tych osób – do ukończenia przez nie 18.lub 25. roku życia (młodzież ucząca się) oraz dzieci niepełnosprawne (bez ograniczenia wieku) pozostające pod opieką rodzica.

Szczegółowe informacje:

Strona: www.karta.tczew.pl
E-mail: info@karta.tczew.pl
Tel. +48 780 171 788 (godz. 7.30-15.00)

Załóż konto i zarejestruj kartę

Przejdź do serwisu obsługującego m.in. zakładanie konta użytkownika, rejestrację karty, wymianę, odnowienie karty oraz prezentujący aktualną ofertę partnerów

Gdzie i kiedy można otrzymać Kartę Mieszkańca Tczewa?

Karty Mieszkańca Tczewa można odbierać:

poniedziałek: 7.00 – 15.00 wtorek: 10.00 – 18.00 środa: 7.00 – 15.00 czwartek: 9.00 – 17.00 piątek: 7.00 – 15.00

poniedziałek: 9.00-17.00 wtorek – piątek: 9.00 – 14.30

poniedziałek: 9.00 – 14.30 wtorek: 9.00 – 14.30 środa: 9.00 – 17.00 czwartek: 9.00 – 14.30 piątek: 9.00 – 14.30

Aby otrzymać KMT należy wypełnić wniosek dostępny w powyższych punktach lub na stronie internetowej www.karta.tczew.pl

Wniosek wymaga załączenia aktualnego kolorowego zdjęcia twarzy (może być w wersji elektronicznej, fotografię można również wykonać nieodpłatnie w punktach wydawania KMT). Potrzebne będzie również okazanie pierwszej strony zeznania podatkowego PIT za ostatni rok, a w przypadku osób rozliczających podatek rolny – pierwszej strony informacji o gruntach. Młodzież szkolna i ucząca się powinna przedstawić kopie aktualnej legitymacji szkolnej lub studenckiej i oświadczenie o planowanym terminie zakończenia nauki.

Karta wydawana będzie na 3 lata, po tym czasie osoby zainteresowane będą musiały złożyć ponownie wniosek.

Jakie korzyści zapewnia Karta Mieszkańca Tczewa?

Posiadanie Karty pozwoli na nieodpłatny lub ulgowy dostęp do usług świadczonych przez miejskie jednostki organizacyjne. Ze zniżek można będzie korzystać już od 1 sierpnia w obiektach Tczewskiego Centrum Sportu i Rekreacji (np. basen, siłownia), w Centrum Kultury i Sztuki (koncerty i inne wydarzenia, kółka zainteresowań, warsztaty) oraz w Fabryce Sztuk (warsztaty dla osób dorosłych).

Katalog korzyści wynikających z posiadania Karty Mieszkańca Tczewa będzie na bieżąco poszerzany, w miarę dołączania do programu kolejnych partnerów, np. punktów usługowych, gastronomicznych, fitness itd.

Karta umożliwia tańsze podróżowanie autobusami komunikacji miejskiej. Gdy wprowadzone zostaną płatne miejsca parkingowe, posiadaczy Karty Mieszkańca Tczewa obowiązywać będzie korzystniejsza taryfa.

Numer infolinii, gdzie można zgłaszać awarie oświetlenia: 801 800 103, 58 760 72 40, strona internetowa: energa-oswietlenie.pl

X
Informacja dla osób głuchych i słabosłyszących
Skip to content