Projekt: Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Miasta Tczewa.

Program: Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Oś Priorytetowa 8. Konwersja

Działanie 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego

Nazwa Beneficjenta:    Gmina Miejska Tczew

Partnerzy projektu:      Gmina Tczew, Gmina Subkowy, Gmina Gniew

Krótki opis projektu:

Inwestycja realizowana jest w ramach przedsięwzięcia strategicznego Województwa Pomorskiego „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowych R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9”.  Trasa docelowo będzie częścią międzynarodowej sieci szlaków rowerowych Euro Velo.

Przedmiotem projektu jest budowa Wiślanej Trasy Rowerowej R9 na terenie powiatu tczewskiego, spełniającej międzynarodowe standardy, o łącznej długości 59,26 km wraz z oznakowaniem oraz zagospodarowaniem 11 -stu miejsc postojowych na całym odcinku trasy na terenie powiatu.

Projekt jest przygotowywany w partnerstwie z gminami z powiatu tczewskiego, tj.
Gmina Miejska Tczew – jako Partner Wiodący oraz Partnerzy Projektu: Gmina Tczew, Gmina Subkowy, Gmina Gniew.

W ramach w/w przedsięwzięcia trzech z Partnerów Projektu (tj. Gmina Miejska Tczew, Gmina Tczew) planuje prace inwestycyjne związane z budową drogi rowerowej o łącznej długości 7,67 km gminy oraz wszyscy Partnerzy planują prace związane z zagospodarowaniem miejsc postojowych w małą architekturę w zależności od potrzeb danego miejsca (m.in. ławki, stoły, wiaty, sanitariaty, śmietniki, stojaki rowerowe, tablice informacyjne wg. wzoru, itp.) i oznakowaniem całego odcinka „Pomorskiej Trasy Rowerowej o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Miasta Tczewa” na terenie własnej gminy.

Okres realizacji projektu:

od: 01.06.2017 r.
do: 31.12.2023 r.

Cele projektu i efekty jego realizacji:

Podstawowym celem projektu są:
– stworzenie produktu turystycznego, mające na celu wykreowanie markowego produktu turystyki rowerowej obejmującego całe województwo,
– wpisanie się w sieć międzynarodowych tras Euro Velo, spełniającej międzynarodowe standardy,
-udostępnienie miejsc atrakcyjnych kulturowo i przyrodniczo,
– zwiększenie zatrudnienia w sektorze usług turystycznych i około turystycznych.

Budżet całego Projektu:

Wartość wydatków ogółem: 13 105 508,34 PLN
Wydatki kwalifikowalne: 9 496 338,12 PLN
Wydatki niekwalifikowalne: 2 273 805,54 PLN
Wartość dofinansowania z budżetu środków europejskich (57,56 %):  5 466 263,19 PLN

Budżet dla Gminy Miejskiej Tczew:

Wartość wydatków ogółem: 8 744 897,95 PLN
Wydatki kwalifikowalne: 5 260 783,90 PLN
Wydatki niekwalifikowalne: 2 273 805,54 PLN
Wartość dofinansowania z budżetu środków europejskich (52,61 %): 2 768 215,15 PLN

Osoby do kontaktu:

Realizacja inwestycji: Marcin Górny, Miejski Zarząd Dróg w Tczewie, gorny@zuktczew.pl
Koordynacja projektu: Ewa Pryba, Wydział Rozwoju Miasta, Urząd Miejski w Tczewie, pryba@um.tczew.pl

Realizacja projektu:
Rok 2017: Budowa drogi rowerowej: odcinek ul. Partyzantów, od skrzyżowania z ul. Pionierów do ul. Czatkowskiej (ZUK).

Rok 2019: Budowa drogi rowerowej:
1) odcinek od ul. Czatkowskiej (ZUK) do mostku na ul. Łąkowej
2) odcinek na wałach przeciwpowodziowych, od skrzyżowania z ul. Robotniczą do granicy z Gminą Tczew na wale
3) odcinek ul. Nadbrzeżna, od kładki nad rz. Drybok (Struga Subkowska) do ul. Ceglarskiej.

Rok 2020: Budowa drogi rowerowej: odcinek ul. Łąkowej, od mostku na ul. Łąkowej do skrzyżowania z ul. 1 Maja.

Rok 2021 – 2022:
1) realizacja Promocji produktu turystycznego (ulotki Pomorskich Tras Rowerowych, mapy PTR, przewodniki PTR)

Rok 2023 – 2024:

1) oznakowanie Wiślanej Trasy Rowerowej na terenie powiatu tczewskiego
2) zamówienie i montaż tablic pamiątkowych dla wszystkich Partnerów projektu

WTR – ul. Łąkowa
WTR – ul. Czatkowska
WTR – ul. Partyzantów
WTR – wjazd z ul. Robotniczej na wał przeciwpowodziowy
WTR – wał przeciwpowodziowy (korona wału)

 

Zajrzyj co się dzieje na www.ptr.pomorskie.eu tutaj.REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułKompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew
Następny artykułMiasto od-nowa – rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza w Tczewie