Projekt: Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Miasta Tczewa.

Program: Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Oś Priorytetowa 8. Konwersja

Działanie 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego

Nazwa Beneficjenta:     Gmina Miejska Tczew

Partnerzy projektu:      Gmina Tczew, Gmina Subkowy, Gmina Pelplin, Gmina Gniew

Krótki opis projektu:

Inwestycja realizowana jest w ramach przedsięwzięcia strategicznego Województwa Pomorskiego „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowych R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9”.  Trasa docelowo będzie częścią międzynarodowej sieci szlaków rowerowych Euro Velo.

Przedmiotem projektu jest budowa Wiślanej Trasy Rowerowej R9 na terenie powiatu tczewskiego, spełniającej międzynarodowe standardy, o łącznej długości 66,76 km wraz z oznakowaniem oraz zagospodarowaniem 13-stu miejsc postojowych na całym odcinku trasy na terenie powiatu.

Projekt jest przygotowywany w partnerstwie z gminami z powiatu tczewskiego, tj.
Gmina Miejska Tczew – jako Partner Wiodący oraz Partnerzy Projektu: Gmina Tczew, Gmina Subkowy, Gmina Pelplin, Gmina Gniew.

W ramach w/w przedsięwzięcia trzech z Partnerów Projektu (tj. Gmina Miejska Tczew, Gmina Tczew, Gmina Pelplin) planuje prace inwestycyjne związane z budową drogi rowerowej o łącznej długości 8,67 km gminy oraz wszyscy Partnerzy planują prace związane z zagospodarowaniem miejsc postojowych w małą architekturę w zależności od potrzeb danego miejsca (m.in. ławki, stoły, wiaty, sanitariaty, śmietniki, stojaki rowerowe, tablice informacyjne wg. wzoru, itp.) i oznakowaniem całego odcinka „Pomorskiej Trasy Rowerowej o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Miasta Tczewa” na terenie własnej gminy.

Okres realizacji projektu:

od: 01.06.2017 r.
do: 31.12.2021 r.

Cele projektu i efekty jego realizacji:

Podstawowym celem projektu są:
– stworzenie produktu turystycznego, mające na celu wykreowanie markowego produktu turystyki rowerowej obejmującego całe województwo,
– wpisanie się w sieć międzynarodowych tras Euro Velo, spełniającej międzynarodowe standardy,
-udostępnienie miejsc atrakcyjnych kulturowo i przyrodniczo,
– zwiększenie zatrudnienia w sektorze usług turystycznych i około turystycznych.

Budżet całego Projektu:

Wartość wydatków ogółem: 16 906 324,51 PLN
Wydatki kwalifikowalne: 12 099 251,17 PLN
Wydatki niekwalifikowalne: 4 807 073,34 PLN
Wartość dofinansowania z budżetu środków europejskich (45,18 %):  5 466 263,19 PLN
Wartość wkładu własnego (łącznie wszyscy Partnerzy): 6 632 987,98 PLN

Budżet dla Gminy Miejskiej Tczew:

Wartość wydatków ogółem: 11 781 059,22 PLN
Wydatki kwalifikowalne: 6 973 985,88 PLN
Wydatki niekwalifikowalne: 4 807 073,34 PLN
Wartość dofinansowania z budżetu środków europejskich (34,65 %): 2 416 731,28 PLN
Wartość wkładu własnego (65,35%): 4 557 254,60 PLN

Osoby do kontaktu:

Realizacja inwestycji: Marcin Górny, Miejski Zarząd Dróg w Tczewie, gorny@zuktczew.pl
Koordynacja projektu: Ewa Pryba, Wydział Rozwoju Miasta, Urząd Miejski w Tczewie, pryba@um.tczew.pl

Realizacja projektu:
I Etap, Rok 2017: odcinek ul. Partyzantów, od skrzyżowania z ul. Pionierów do ul. Czatkowskiej (ZUK).

II Etap, Rok 2019:
1) odcinek od ul. Czatkowskiej (ZUK) do mostku na ul. Łąkowej;
2) odcinek na wałach przeciwpowodziowych, od skrzyżowania z ul. Robotniczą do granicy z Gminą Tczew na wale;
3) odcinek ul. Nadbrzeżna, od kładki nad rz. Drybok (Struga Subkowska) do ul. Ceglarskiej.

III Etap, Rok 2020: odcinek ul. Łąkowej, od mostku na ul. Łąkowej do skrzyżowania z ul. 1 Maja.

IV Etap, Rok 2021: oznakowanie Wiślanej Trasy Rowerowej na terenie powiatu tczewskiego oraz tablice pamiątkowe

 

Zajrzyj co się dzieje na pomorskie.eu tutaj.

REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułKompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew
Następny artykułMiasto od-nowa – rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza w Tczewie