Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

PROJEKT: Wrota Tczewa, dla rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego


PROGRAM: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, finansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przedmiotem projektu jest stworzenie informacyjno-usługowego, interaktywnego portalu miejskiego „Wrota Tczewa”, zawierającego elementy: e-administracja, e-sport, e-kultura, e-przedsiębiorczość, bezpieczeństwo, komunikacja, e-szkoła. W ramach projektu dokonano zakupu nowoczesnego sprzętu. Celem projektu jest zapewnienie przyjaznego dostępu do danych i tworzenie kompleksowych usług świadczonych na rzecz obywateli i przedsiębiorców, w szczególności rozwój usług administracji publicznej on-line.

BUDŻET PROJEKTU: 1 248 570 PLN

DOFINANSOWANIE: 861 400 PLN

TERMIN REALIZACJI: Rozpoczęcie realizacji: 2010 – 2012

KONTAKT:

Urząd Miejski w Tczewie

Maciej Schwager

Centrum Informatyczne

schwager@um.tczew.pl


Andrzej Gockowski

Wydział Rozwoju Miasta

gockowski@um.tczew.plREKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułRewitalizacja Strefy A Obszaru Zdegradowanego Starego Miasta w Tczewie
Następny artykułPętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap I. Zadanie Gminy Miejskiej Tczew pn.: „Budowa pomostów cumowniczych w Tczewie”