PROJEKT: Rewitalizacja strefy A obszaru zdegradowanego Starego Miasta w Tczewie

PROGRAM: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, finansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest przywrócenie i rozwój funkcji społecznych, kulturalnych, rekreacyjnych i gospodarczych na obszarze Starego Miasta w Tczewie. Założono osiągnięcie celów poprzez integrację 6 zadań dotyczących poprawy infrastruktury technicznej i 5 zadań z zakresu aktywizacji mieszkańców obszaru zdegradowanego.
Projektem zostanie objętych blisko 10 000 mieszkańców. W jego efekcie zostaje poddany rewitalizacji obszar 2,37 ha.
Inne cele projektu to wyeksponowanie dziedzictwa kulturalnego poprzez oznakowanie najważniejszych punktów starówki w ciągu szlaków spacerowych, wzmocnienie miejskich funkcji społecznych oraz podniesienie jakości życia mieszkańców.

Przedmiotem projektu są przedsięwzięcia:
– Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez stworzenie szlaków spacerowych:  Droga Widokowa,  Szlak Forteczny i Droga Spacerowa.
– Remont i adaptacja budynków przeznaczonych do pełnienia nowych funkcji: ul.Chopina 33 – na cele warsztatów terapii zajęciowej, ul. Zamkowa 26 – na cele świetlicy środowiskowej dla dzieci, Podmurna 12 i Podmurna 15 – na cele działań Fabryki Sztuk, obiekt przy placu św. Grzegorza na potrzeb organizacji pozarządowych.
– Remont mieszkalnych budynków komunalnych: ul. Mickiewicza 18, ul. Zamkowa 11, ul. Zamkowa 16, ul. Zamkowa 18 i ul. Rybacka 8.
– Zagospodarowanie terenu fosy miejskiej przy ul. Podmurnej
– Zagospodarowanie terenów starej fosy pomiędzy ulicami Wąską i Dąbrowskiego
– Wykonanie elementów monitoringu dla obszaru zdegradowanego.

Przedsięwzięcia o charakterze społecznym:
– „Trzeźwy umysł małolata”, realizowane przez Komendę Powiatową Policji w Tczewie
– „Otwarte Stare Miasto – integracja obywatelska Tczewa”, realizowane przez Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Tczewie
– Warsztaty edukacyjno-artystyczne organizowane przez Centrum Wystawienniczo-Regionalne Dolnej Wisły w Tczewie
– „Święto ulicy”, realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie
–  „W Tczewie ze Strażą Miejską bezpieczniej”, realizowane przez Straż Miejską w Tczewie

BUDŻET PROJEKTU: 21 975 170 PLN
DOFINANSOWANIE: 10 415 900 PLN

TERMIN REALIZACJI: lipiec 2009 – grudzień 2013

KONTAKT:
Agnieszka Schwager

Wydział Rozwoju Miasta
Urząd Miejski w Tczewie
email: aschwager@um.tczew.pl

REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułDom Przedsiębiorcy w Tczewie
Następny artykułWrota Tczewa, dla rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego