PROJEKT: Promowanie zrównoważonego rozwoju poprzez wykorzystanie naturalnych walorów przyrodniczych Tczewa

PROGRAM: Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Głównym celem projektu było wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju, polegających na wykorzystaniu zasobów naturalnych, bez naruszania trwałości funkcjonowania przyrody i jej naturalnej różnorodności oraz zachowaniu równych szans w dostępie do zasobów środowiska przez przyszłe pokolenia. Cel ten został osiągnięty poprzez działania na rzecz ochrony przed zniszczeniami, dokonywanymi przez człowieka, ukierunkowanie rekreacji miejskiej i edukacji społeczeństwa na temat Natury 2000 – wskazanie na cel ochrony ptaków Doliny Dolnej Wisły i jej promocję jako elementu przyrody Unii Europejskiej. W ramach projektu wykonano uporządkowanie brzegu Wisły i zorganizowano atrakcyjną ścieżkę przyrodniczą z tablicami opisującymi ptaki i ryby Doliny Dolnej Wisły. Partnerem projektu było Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków.

BUDŻET PROJEKTU: 349 000 Euro
WSPÓŁFINANSOWANIE: 282 200 Euro


TERMIN REALIZACJI: marzec 2009 – grudzień 2010

Osoba do kontaktu:
Katarzyna Wojciechowska, Wydział Rozwoju Miasta, Urząd Miejski w Tczewie, wojciechowska@um.tczew.pl

REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułPlan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miejskiej Tczew
Następny artykułCentrum Wystawienniczo-Regionalne Dolnej Wisły w Tczewie