PROJEKT: Centrum Wystawienniczo-Regionalne Dolnej Wisły w Tczewie

PROGRAM: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006, finansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Celem projektu było wykorzystanie zasobów kultury, atrakcyjności położenia oraz potencjału turystycznego miasta. Promowanie dziedzictwa regionu Kociewia.
Dotychczasowe Muzeum Wisły zostało przekształcone w Centrum wystawienniczo – regionalne dolnej Wisły w Tczewie, a od roku 2011 w FABRYKĘ SZTUK. Nastąpiła rewitalizacja obiektu dziedzictwa kulturowego, wpisanego do rejestru zabytków, ułatwiło to organizowanie różnego typu imprez kulturalnych, w tym plenerowych na dziedzińcu obiektu. Powstała infrastruktura, umożliwiająca zorganizowanie  wystaw Miasta Tczewa i Muzeum Wisły.

BUDŻET PROJEKTU: 10 468 170 PLN
DOFINANSOWANIE: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 7 851 129 PLN
Budżet państwa: 1 046 817 PLN

TERMIN REALIZACJI: od 2005 r. do 2007 r.

Centrum Wystawienniczo Regionalne Dolnej Wisły w Tczewie zdobyło w roku 2008 główną nagrodę w konkursie 7 Cudów Unijnych Funduszy. W kategorii „rewitalizacja” Tczew był bezkonkurencyjny. Projekt wyprzedził rewitalizację zabytkowego Starego Miasta w Zamościu oraz modernizację i rozbudowę teatru “Baj Pomorski” w Toruniu, które również były nominowane do nagrody.
http://www.polskapieknieje.pascal.pl/


KONTAKT:
Alicja Gajewska, Fabryka Sztuk w Tczewie, ul. 30 Stycznia 4
a.gajewska@fabrykasztuk.tczew.pl

Więcej informacji na stronie:  www.fabrykasztuk.tczew.plREKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułPromowanie zrównoważonego rozwoju poprzez wykorzystanie naturalnych walorów przyrodniczych Tczewa
Następny artykułPotencjał obszarów położonych w głębi lądu na rzecz rozwoju przestrzennego, w aspekcie procesów degradacji. Akronim: HINTERLAND