Remont budynku komendy Straży Miejskiej w Tczewie

Szczegóły zamówienia Typ: robota budowlana Typ zamówienia: Postępowania w trybach innych niż „otwarte” Załączone pliki: Informacja o unieważnieniu postępowania

Dostawa i montaż urządzeń zabawowych dla dorosłych – huśtawek i hamaków na terenach rekreacyjnych na Bulwarze Nadwiślańskim (dz. nr 749/6, obręb 8) oraz przy TCSiR (dz. nr 504, obręb 6) w Tczewie

Szczegóły zamówienia Typ: dostawaTyp zamówienia: Tryb inny niż otwarte Załączone pliki: Zapytanie ofertowe Opis przedmiotu zamówienia Projekt umowy Formularz oferty Lokalizacja montażu urządzeń

 Rozbudowa istniejącego terenu rekreacyjnego „Kanonka” położonego przy ul. Wojska Polskiego w Tczewie

Szczegóły zamówienia Typ: dostawaTyp zamówienia: Tryb inny niż otwarte Załączone pliki: Zapytanie ofertowe Opis przedmiotu zamówienia Projekt umowy Formularz oferty Zakres graficzny opracowania Mapa do celów projektowych

Dostawa i montaż urządzeń zabawowych dla dorosłych – huśtawek i hamaków na terenach rekreacyjnych na Bulwarze Nadwiślańskim (dz. nr 749/6 obreb 8) oraz przy TCSiR (dz. nr 504 obręb 6) w Tczewie.

Szczegóły zamówienia Typ: dostawaTyp zamówienia: Tryb inny niż otwarte Załączono pliki Informacja o unieważnieniu postępowania

Rozbudowa istniejącego terenu rekreacyjnego „Kanonka” położonego przy ul. Wojska Polskiego w Tczewie.

Szczegóły zamówienia Typ: dostawaTyp zamówienia: Tryb inny niż otwarte Załączono pliki Informacja o unieważnieniu postępowania

Wykonanie muralu na elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Chopina 26 w Tczewie

Szczegóły zamówienia Typ: robota budowlanaTyp zamówienia: Postępowania w trybach innych niż "otwarte" Załączono pliki Informacja o unieważnieniu postępowania

Przegląd, czyszczenie separatorów i osadników na terenie miasta Tczewa wraz z odbiorem i utylizacją odpadów

Szczegóły zamówienia Typ: usługaTyp zamówienia: Postępowania w trybach innych niż "otwarte" Załączono pliki Informacja o udzieleniu zamówienia

Wykonanie muralu na elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Chopina 26 w Tczewie.

Szczegóły zamówienia Typ: robota budowlanaTyp zamówienia: Postępowania w trybach innych niż "otwarte" Załączono pliki Informacja o unieważnieniu postępowania

Eksploatacja fontann oraz zdrojów wodnych w okresie od maja do listopada 2022 r.

Szczegóły zamówienia Typ: usługaTyp zamówienia: Postępowania w trybach innych niż "otwarte" Załączono pliki Informacja o udzieleniu zamówienia

Oczyszczenie rowów melioracyjnych odcinka Kanału Młyńskiego oraz czyszczenie piaskowników na terenie Gminy Miejskiej Tczew.

Szczegóły zamówienia Typ: usługaTyp zamówienia: Postępowania w trybach innych niż "otwarte" Załączono pliki Informacja o udzieleniu zamówienia
Informacja dla osób głuchych i słabosłyszących
Skip to content