Remont budynku komendy Straży Miejskiej w Tczewie

Szczegóły zamówienia Typ: robota budowlana Typ zamówienia: Postępowania w trybach innych niż „otwarte” Załączone pliki: Informacja o unieważnieniu postępowania

Oczyszczenie rowów melioracyjnych odcinka Kanału Młyńskiego oraz czyszczenie piaskowników na terenie Gminy Miejskiej Tczew.

Szczegóły zamówienia Typ: usługaTyp zamówienia: Postępowania w trybach innych niż "otwarte" Załączono pliki Informacja o udzieleniu zamówienia

Częściowe utwardzenie terenu dz. nr 205 i 193/2 obr. 4 przy ulicy Topolowej w Tczewie wraz z nasadzeniami drzew alejowych

Szczegóły zamówienia Typ: Robota budowlanaTyp zamówienia: Postępowania w trybach innych niż "otwarte" Załączono pliki Informacja o udzieleniu zamówienia

Usługa szacowania wartości nieruchomości

Szczegóły zamówienia Typ: usługaTyp zamówienia: Postępowania w trybach innych niż "otwarte" Załączono pliki Informacja o udzieleniu zamówienia

Wykonanie muralu na elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Chopina 26 w Tczewie.

Szczegóły zamówienia Typ: robota budowlanaTyp zamówienia: Postępowania w trybach innych niż "otwarte" Załączono pliki Informacja o unieważnieniu postępowania

Systematyczna dostawa materiałów biurowych i papieru do Urzędu Miejskiego w Tczewie w 2022 roku

Szczegóły zamówienia Typ: usługaTyp zamówienia: Postępowania w trybach innych niż "otwarte" Załączono pliki Informacja o udzieleniu zamówienia

 Rozbudowa istniejącego terenu rekreacyjnego „Kanonka” położonego przy ul. Wojska Polskiego w Tczewie

Szczegóły zamówienia Typ: dostawaTyp zamówienia: Tryb inny niż otwarte Załączone pliki: Zapytanie ofertowe Opis przedmiotu zamówienia Projekt umowy Formularz oferty Zakres graficzny opracowania Mapa do celów projektowych

Rozbudowa istniejącego terenu rekreacyjnego „Kanonka” położonego przy ul. Wojska Polskiego w Tczewie.

Szczegóły zamówienia Typ: dostawaTyp zamówienia: Tryb inny niż otwarte Załączono pliki Informacja o unieważnieniu postępowania

Dostawa i montaż urządzeń zabawowych dla dorosłych – huśtawek i hamaków na terenach rekreacyjnych na Bulwarze Nadwiślańskim (dz. nr 749/6, obręb 8) oraz przy TCSiR (dz. nr 504, obręb 6) w Tczewie

Szczegóły zamówienia Typ: dostawaTyp zamówienia: Tryb inny niż otwarte Załączone pliki: Zapytanie ofertowe Opis przedmiotu zamówienia Projekt umowy Formularz oferty Lokalizacja montażu urządzeń

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu osiedlowego przy ul. Generała Bora- Komorowskiego w Tczewie”

Szczegóły zamówienia Typ: UsługaTyp zamówienia: Postępowania w trybach innych niż "otwarte" Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenu...
Informacja dla osób głuchych i słabosłyszących
Skip to content