Oczyszczanie rowów melioracyjnych odcinka Kanału Młyńskiego oraz czyszczenie piaskowników na terenie Gminy Miejskiej Tczew

Szczegóły zamówienia Typ zamówienia: Postępowania w trybach innych niż „otwarte” typ: usługa Załączono pliki Informacja o udzieleniu zamówienia

Usługa szacowania wartości nieruchomości

Szczegóły zamówienia Typ zamówienia: Postępowania w trybach innych niż „otwarte” typ: usługa Załączono pliki Informacja o udzieleniu zamówienia

Systematyczna dostawa materiałów biurowych i papieru do Urzędu Miejskiego w Tczewie w 2024 r.

Szczegóły zamówienia typ: dostawa Typ zamówienia: Postępowania w trybach innych niż „otwarte” Załączono pliki Informacja o udzieleniu zamówienia

Druk “Panoramy Miasta” – biuletynu informacyjnego samorządu miasta Tczewa wraz ze składem komputerowym

Szczegóły zamówienia tryb inny niż otwarte typ: usługa Załączono pliki Informacja o udzieleniu zamówienia

Opieka techniczna i ochrona dotycząca sieci LAN / WAN Urzędu Miejskiego w Tczewie, w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2026 r.

Szczegóły zamówienia tryb inny niż otwarte typ: usługa Załączono pliki Informacja o udzieleniu zamówienia

Likwidacja barier architektonicznych przy Sportowej Szkole Podstawowej nr 2 w Tczewie

Szczegóły zamówienia tryb inny niż otwarte typ: usługa Załączono pliki Informacja o udzieleniu zamówienia

Wykonanie naprawy kanalizacji deszczowej w ulicy Gdańskiej w Tczewie

Szczegóły zamówienia tryb inny niż otwarte typ: roboty budowlane Załączono pliki Informacja o udzieleniu zamówienia

Wykonanie napisu przestrzennego 3D Tczew z elementami Gryfa

Szczegóły zamówienia tryb inny niż otwarte typ: roboty budowlane Załączono pliki Informacja o udzieleniu zamówienia

Wykonanie napisu przestrzennego 3D Tczew z elementami Gryfa

Szczegóły zamówienia Typ : robota budowlana Typ zamówienia: inny niż otwarte Załączono pliki Informacja o unieważnieniu postępowania

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Zielony Tczew – rewitalizacja parku na terenie dawnego folwarku Piotrowo”

Szczegóły zamówienia Typ : usługa Typ zamówienia: Postępowania w trybach innych niż „otwarte” Załączono pliki Informacja o udzieleniu zamówienia

Numer infolinii oraz SMS, gdzie można zgłaszać awarie oświetlenia: 797 301 400, strona internetowa: energa-oswietlenie.pl

X
Informacja dla osób głuchych i słabosłyszących
Skip to content