Dostawa samochodu osobowego elektrycznego dla Straży Miejskiej w Tczewie

Szczegóły zamówienia Typ: dostawaTyp zamówienia: Tryb inny niż otwarte Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu osobowego elektrycznego dla Straży Miejskiej w Tczewie. Załączono pliki Zapytanie ofertowe Opis przedmiotu zamówienia Formularz oferty Projekt umowy Pytania...

Opieka techniczna oraz serwis systemu monitoringu miejskiego Straży Miejskiej w Tczewie w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 roku

Szczegóły zamówienia Tryb: Brak Typ: Usługa Typ zamówienia: Postępowania w trybach innych niż "otwarte" Opieka techniczna oraz serwis systemu monitoringu miejskiego Straży Miejskiej w Tczewie w okresie od...

Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Tczewie oraz w gminnych jednostkach organizacyjnych i samorządowych instytucjach kultury

Szczegóły zamówienia Typ: usługaTyp zamówienia: Tryb inny niż otwarte Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Tczewie oraz w gminnych jednostkach...

Dostawa samochodu osobowego elektrycznego dla Straży Miejskiej w Tczewie

Szczegóły zamówienia Typ: dostawaTyp zamówienia: Tryb inny niż otwarte Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu osobowego elektrycznego dla Straży Miejskiej w Tczewie. Załączono pliki Zapytanie ofertowe Opis przedmiotu zamówienia Formularz oferty Projekt umowy Pytania...

Dostawa samochodu osobowego elektrycznego dla Straży Miejskiej w Tczewie

Szczegóły zamówienia Typ: dostawaTyp zamówienia: Tryb inny niż otwarte Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu osobowego elektrycznego dla Straży Miejskiej w Tczewie. Załączono pliki Zapytanie ofertowe Opis przedmiotu zamówienia Formularz oferty Projekt umowy Pytania...

Wymiana opraw sodowych w ramach remontu oświetlenia na Al. Zwycięstwa w Tczewie wraz z łącznikiem do ul. Jedności Narodu na oprawy LED

Szczegóły zamówienia Typ: dostawaTyp zamówienia: Tryb inny niż otwarte Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wymiana opraw sodowych w ramach remontu oświetlenia na Al. Zwycięstwa w Tczewie wraz z łącznikiem...

Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie Gminy Miejskiej Tczew

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie Gminy Miejskiej Tczew. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania na rzecz Zamawiającego kompleksowej usługi oświetlenia ulic, dróg i innych otwartych terenów publicznych na terenie Gminy Miejskiej Tczew, to jest do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do zapewnienia oświetlenia na tym terenie, przy wykorzystaniu posiadanej Infrastruktury, na warunkach określonych w umowie.

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania: „Modernizacja kanalizacji deszczowej w ulicy Południowej i Pomorskiej w Tczewie”.

Szczegóły zamówienia Tryb: Brak Typ: Usługa Typ zamówienia: Postępowania w trybach innych niż "otwarte" Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania: „Modernizacja kanalizacji deszczowej w...

Oczyszczenie rowów melioracyjnych, odcinka Kanału Młyńskiego oraz czyszczenie piaskowników w Tczewie

Szczegóły zamówienia Tryb: Brak Typ: Usługa Typ zamówienia: Postępowania w trybach innych niż "otwarte" Załączono pliki Informacja o udzieleniu zamówienia

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania: „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Tczewskich Saperów w Tczewie – etap I”

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania: Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Tczewskich Saperów w Tczewie - etap I
Informacja dla osób głuchych i słabosłyszących
Skip to content