Dostawa samochodu osobowego elektrycznego dla Straży Miejskiej w Tczewie

Szczegóły zamówienia Typ: dostawaTyp zamówienia: Tryb inny niż otwarte Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu osobowego elektrycznego dla Straży Miejskiej w Tczewie. Załączono pliki Zapytanie ofertowe Opis przedmiotu zamówienia Formularz oferty Projekt umowy Pytania...

Oczyszczanie rowów melioracyjnych, odcinka Kanału Młyńskiego oraz oczyszczanie piaskowników w Tczewie

Szczegóły zamówienia Typ: usługaTyp zamówienia: Tryb inny niż otwarte Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest oczyszczanie rowów melioracyjnych, odcinka Kanału Młyńskiego oraz oczyszczanie piaskowników w Tczewie. Załączono pliki Informacja o udzieleniu zamówienia

Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Tczewie oraz w gminnych jednostkach organizacyjnych i samorządowych instytucjach kultury

Szczegóły zamówienia Typ: usługaTyp zamówienia: Tryb inny niż otwarte Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Tczewie oraz w gminnych jednostkach...

Systematyczna dostawa materiałów biurowych i papieru do Urzędu Miejskiego w Tczewie w 2021 r.

Szczegóły zamówienia Typ: usługaTyp zamówienia: Tryb inny niż otwarte Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest systematyczna dostawa materiałów biurowych i papieru do Urzędu Miejskiego w Tczewie w 2021 r. Załączono pliki Informacja...

Druk “Panoramy Miasta” – biuletynu informacyjnego samorządu Miasta Tczewa

Szczegóły zamówienia Typ: usługaTyp zamówienia: Tryb inny niż otwarte Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest druk "Panoramy Miasta" - biuletynu informacyjnego samorządu Miasta Tczewa. Załączono pliki Informacja o udzieleniu zamówienia

Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrot do Zamawiającego przesyłek po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia

Szczegóły zamówienia Typ: usługaTyp zamówienia: Tryb inny niż otwarte Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrot do Zamawiającego...

Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie Gminy Miejskiej Tczew w latach 2021–2025

Szczegóły zamówienia Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante Typ: usługaTyp zamówienia: Tryb inny niż otwarte Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie Gminy Miejskiej Tczew w...

Usługi szacowania nieruchomości

Szczegóły zamówienia Typ: usługaTyp zamówienia: Tryb inny niż otwarte Załączono pliki Informacja o udzieleniu zamówienia

Opieka techniczna oraz serwis systemu monitoringu miejskiego Straży Miejskiej w Tczewie w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2022 roku

Szczegóły zamówienia Typ: usługaTyp zamówienia: Tryb inny niż otwarte Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest opieka techniczna, serwis sprzętu, stały nadzór nad poprawnością konfiguracji wszystkich serwerów monitoringu i działania systemu...

Opieka nad serwerami należącymi do Urzędu Miejskiego w Tczewie. Modernizacja, rozwój używanych rozwiązań i technologii, opieka techniczna, ochrona danych, w tym danych osobowych przechowywanych na tych serwerach. Opieka techniczna i ochrona dotycząca sieci LAN / WAN Urzędu Miejskiego w Tczewie, w okresie od 01.01.2021r....

Szczegóły zamówienia Typ: usługaTyp zamówienia: Tryb inny niż otwarte Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest opieka nad serwerami należącymi do Urzędu Miejskiego w Tczewie. Modernizacja, rozwój używanych rozwiązań i technologii, opieka...
Informacja dla osób głuchych i słabosłyszących
Skip to content