Opracowanie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Tczewa

Szczegóły zamówienia Typ zamówienia: Postępowania w trybach innych niż „otwarte” Załączono pliki Informacja o udzieleniu zamówienia

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Przemysława II w Tczewie”

Szczegóły zamówienia Typ zamówienia: Postępowania w trybach innych niż „otwarte” Załączono pliki Informacja o udzieleniu zamówienia

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. ” Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Czyżykowskiej i Polnej w Tczewie”

Szczegóły zamówienia Typ zamówienia: Postępowania w trybach innych niż „otwarte” Załączono pliki Informacja o udzieleniu zamówienia

Przegląd, czyszczenie separatorów i osadników na terenie miasta Tczewa wraz z odbiorem i utylizacją odpadów

Szczegóły zamówienia Typ: usługa Typ zamówienia: Postępowania w trybach innych niż „otwarte” Załączono pliki Informacja o udzieleniu zamówienia

Eksploatacja fontann oraz zdrojów wodnych w okresie od maja do listopada 2023 r.

Szczegóły zamówienia Typ: usługa Załączono pliki Informacja o udzieleniu zamówienia

Oczyszczanie rowów melioracyjnych odcinka Kanału Młyńskiego oraz czyszczenie piaskowników na terenie Gminy Miejskiej Tczew

Szczegóły zamówienia Typ: usługa Załączono pliki Informacja o udzieleniu zamówienia

Usługa szacowania wartości nieruchomości

Szczegóły zamówienia Typ: usługaTyp zamówienia: Postępowania w trybach innych niż "otwarte" Przedmiot zamówieniaUsługa szacowania wartości nieruchomości Załączono pliki Informacja o udzieleniu zamówienia

Opieka techniczna oraz serwis systemu monitoringu miejskiego Straży Miejskiej w Tczewie w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2024 roku

Szczegóły zamówienia Typ: usługaTyp zamówienia: Postępowania w trybach innych niż "otwarte" Załączono pliki Informacja o udzieleniu zamówienia

Opieka techniczna oraz serwis systemu monitoringu miejskiego Straży Miejskiej w Tczewie w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2024 roku

Szczegóły zamówienia Typ: usługaTyp zamówienia: Postępowania w trybach innych niż "otwarte" Załączono pliki Informacja o unieważnieniu postępowania

Druk „Panoramy Miasta” – biuletynu informacyjnego samorządu miasta Tczewa.

Szczegóły zamówienia Typ: usługaTyp zamówienia: Postępowania w trybach innych niż "otwarte" Załączono pliki Informacja o udzieleniu zamówienia

Numer infolinii, gdzie można zgłaszać awarie oświetlenia: 801 800 103, 58 760 72 40, strona internetowa: energa-oswietlenie.pl

X
Informacja dla osób głuchych i słabosłyszących
Skip to content