Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie Gminy Miejskiej Tczew

Szczegóły zamówienia Tryb: zamówienie z wolnej rękiTyp: usługaTyp zamówienia: Tryb inny niż otwarte

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania: “Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Tczewskich Saperów w Tczewie – etap I”

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania: Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Tczewskich Saperów w Tczewie - etap I

Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie Gminy Miejskiej Tczew

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie Gminy Miejskiej Tczew. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania na rzecz Zamawiającego kompleksowej usługi oświetlenia ulic, dróg i innych otwartych terenów publicznych na terenie Gminy Miejskiej Tczew, to jest do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do zapewnienia oświetlenia na tym terenie, przy wykorzystaniu posiadanej Infrastruktury, na warunkach określonych w umowie.

Oczyszczenie rowów melioracyjnych, odcinka Kanału Młyńskiego oraz czyszczenie piaskowników w Tczewie

Szczegóły zamówienia Tryb: Brak Typ: Usługa Typ zamówienia: Postępowania w trybach innych...

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania: „Modernizacja kanalizacji deszczowej w ulicy Południowej i Pomorskiej w Tczewie”.

Szczegóły zamówienia Tryb: Brak Typ: Usługa Typ zamówienia: Postępowania w trybach innych...

Opieka techniczna oraz serwis systemu monitoringu miejskiego Straży Miejskiej w Tczewie w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 roku

Szczegóły zamówienia Tryb: Brak Typ: Usługa Typ zamówienia: Postępowania w trybach innych...

Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Tczewie oraz gminnych jednostkach organizacyjnych i samorządowych instytucjach kultury

Szczegóły zamówienia Tryb: Brak Typ: Usługa Typ zamówienia: Postępowania w trybach innych...
Skip to content