Dostawa samochodu osobowego elektrycznego dla Straży Miejskiej w Tczewie

Szczegóły zamówienia Typ: dostawaTyp zamówienia: Tryb inny niż otwarte Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu osobowego elektrycznego dla Straży Miejskiej w Tczewie. Załączono pliki Zapytanie ofertowe Opis przedmiotu zamówienia Formularz oferty Projekt umowy Pytania...

Eksploatacja fontann oraz zdrojów wodnych w okresie od maja do listopada 2022 r.

Szczegóły zamówienia Typ: usługaTyp zamówienia: Postępowania w trybach innych niż "otwarte" Załączono pliki Informacja o udzieleniu zamówienia

Usługi szacowania nieruchomości

Szczegóły zamówienia Typ: usługaTyp zamówienia: Tryb inny niż otwarte Załączono pliki Informacja o udzieleniu zamówienia

Wymiana opraw sodowych w ramach remontu oświetlenia na Al. Zwycięstwa w Tczewie wraz z łącznikiem do ul. Jedności Narodu na oprawy LED

Szczegóły zamówienia Typ: dostawaTyp zamówienia: Tryb inny niż otwarte Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wymiana opraw sodowych w ramach remontu oświetlenia na Al. Zwycięstwa w Tczewie wraz z łącznikiem...

Dostawa i montaż urządzeń zabawowych dla dorosłych – huśtawek i hamaków na terenach rekreacyjnych na Bulwarze Nadwiślańskim (dz. nr 749/6 obreb 8) oraz przy TCSiR (dz. nr 504 obręb 6) w Tczewie.

Szczegóły zamówienia Typ: dostawaTyp zamówienia: Tryb inny niż otwarte Załączono pliki Informacja o unieważnieniu postępowania

Dostawa bezzałogowego statku powietrznego wraz z osprzętem, zwanego dalej „dronem”, na potrzeby Straży Miejskiej w Tczewie

Szczegóły zamówienia Typ: UsługaTyp zamówienia: Postępowania w trybach innych niż "otwarte" Przedmiotem zamówienia jest dostawa bezzałogowego statku powietrznego wraz z osprzętem, zwanego dalej „dronem”,...

Druk „Panoramy Miasta” – biuletynu informacyjnego samorządu miasta Tczewa.

Szczegóły zamówienia Typ: usługaTyp zamówienia: Postępowania w trybach innych niż "otwarte" Załączono pliki Informacja o udzieleniu zamówienia

Opieka techniczna oraz serwis systemu monitoringu miejskiego Straży Miejskiej w Tczewie w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2022 roku

Szczegóły zamówienia Typ: usługaTyp zamówienia: Tryb inny niż otwarte Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest opieka techniczna, serwis sprzętu, stały nadzór nad poprawnością konfiguracji wszystkich serwerów monitoringu i działania systemu...

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicy Ogrodowej i Wąskiej w Tczewie”

Szczegóły zamówienia Typ: UsługaTyp zamówienia: Postępowania w trybach innych niż "otwarte" Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja oświetlenia...

Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Tczewie oraz gminnych jednostkach organizacyjnych i samorządowych instytucjach kultury wraz z pełnieniem funkcji osoby do obsługi zgłoszeń na gruncie

Szczegóły zamówienia Typ: usługaTyp zamówienia: Postępowania w trybach innych niż "otwarte" Załączono pliki Informacja o udzieleniu zamówienia
Informacja dla osób głuchych i słabosłyszących
Skip to content