Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Tczewie oraz w gminnych jednostkach organizacyjnych i samorządowych instytucjach kultury

Szczegóły zamówienia Typ: usługaTyp zamówienia: Tryb inny niż otwarte Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Tczewie oraz w gminnych jednostkach...

Usługa szacowania wartości nieruchomości

Szczegóły zamówienia Typ: usługaTyp zamówienia: Postępowania w trybach innych niż "otwarte" Załączono pliki Informacja o udzieleniu zamówienia

Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrot do Zamawiającego przesyłek po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia

Szczegóły zamówienia Typ: usługaTyp zamówienia: Tryb inny niż otwarte Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrot do Zamawiającego...

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania: „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Tczewskich Saperów w Tczewie – etap I”

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania: Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Tczewskich Saperów w Tczewie - etap I

Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie Gminy Miejskiej Tczew w latach 2021–2025

Szczegóły zamówienia Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante Typ: usługaTyp zamówienia: Tryb inny niż otwarte Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie Gminy Miejskiej Tczew w...

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn: „Wymiana odcinka kanalizacji deszczowej w ulicy Za Dworcem w Tczewie w ramach bieżącej konserwacji”

Szczegóły zamówienia Typ: usługaTyp zamówienia: Tryb inny niż otwarte Przedmiot zamówienia Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn: „Wymiana odcinka kanalizacji deszczowej w ulicy Za Dworcem w Tczewie...

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicy Ogrodowej i Wąskiej w Tczewie”

Szczegóły zamówienia Typ: UsługaTyp zamówienia: Postępowania w trybach innych niż "otwarte" Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja oświetlenia...

Wykonanie muralu na elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Podmurnej 12 w Tczewie

Szczegóły zamówienia Typ: robota budowlana Typ zamówienia: Postępowania w trybach innych niż „otwarte” Załączone pliki: Informacja o unieważnieniu postępowania

Druk „Panoramy Miasta” – biuletynu informacyjnego samorządu miasta Tczewa.

Szczegóły zamówienia Typ: usługaTyp zamówienia: Postępowania w trybach innych niż "otwarte" Załączono pliki Informacja o udzieleniu zamówienia

Usługi szacowania nieruchomości

Szczegóły zamówienia Typ: usługaTyp zamówienia: Tryb inny niż otwarte Załączono pliki Informacja o udzieleniu zamówienia
Informacja dla osób głuchych i słabosłyszących
Skip to content