Prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki zaprasza na Wielkanocne Spotkanie Tczewian – w sobotę, 23 marca o godz. 11.00 na skwerze przy fontannie na Suchostrzygach (ul. Żwirki). 

W programie m.in.:

– konkurs na tradycyjną palmę wielkanocną z elementami kociewskimi,

– występy artystyczne (Agata Sowa i wokalistki),

– malowanie wielkich pisanek

– warsztaty plastyczne dla dzieci przygotowane przez Fabrykę Sztuk i Miejską Bibliotekę Publiczną,

– poczęstunek dla mieszkańców.

Organizatorem konkursu jest Urząd Miejski w Tczewie. Jego celem jest kultywowanie tradycji tworzenia palm wielkanocnych, kultury regionalnej Kociewia oraz rozwijanie kreatywności wśród mieszkańców miasta Tczewa.

Konkurs adresowany jest do wszystkich mieszkańców Tczewa.

Konkurs rozstrzygnięty będzie w trzech osobnych kategoriach:

– I kategoria – przedszkola oraz świetlice środowiskowe (praca zbiorowa),

– II kategoria – szkoły podstawowe (praca zbiorowa),

– III kategoria – pozostali mieszkańcy miasta, w tym osoby indywidualne, rodziny, placówki, organizacje pozarządowe, instytucje (praca zbiorowa lub indywidualna).

Kryteriami konkursu są:

– walory artystyczne (różnorodność użytych materiałów tworzących palmy, pomysł, oryginalność oraz tradycyjne techniki tworzenia palm wielkanocnych),

– nawiązanie do tradycji regionu Kociewia (np. poprzez wykorzystanie elementów haftu kociewskiego, nawiązanie kolorystyką itp.)

Palmy konkursowe należy dostarczyć 23 marca na godz. 10:30 na teren rekreacyjny przy fontannie na ul. Żwirki na Suchostrzygach. Do każdej palmy wielkanocnej powinna być dołączona informacja zawierająca czytelne dane autora/autorów (imię i nazwisko/ nazwa placówki, adres).

Zasady przyznawania nagród

Wyboru najlepszych palm oraz podziału nagród dokona Komisja Konkursowa złożona z osób wskazanych przez Organizatora.

Przewiduje się maksymalnie 3 nagrody rzeczowe w kwocie do 1 000 zł dla każdej kategorii.

Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi podczas Spotkania Wielkanocnego 23 marca 2024 r.

Regulamin konkursu:REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułDroga krzyżowa ulicami Tczewa – 22 marca
Następny artykułAndrzej Poniedzielski – wieczór kabaretowy promujący nową płytę „BA” – 6 kwietnia