Ulice Kręta i Podgórna w tym roku zyskają nowy wizerunek. Wszystko to dzięki inwestycji samorządu miasta wpartej z funduszy unijnych.

Łączny koszt obu inwestycji to 3 mln zł. Wykonawcy wejdą na plac budowy na przełomie kwietnia i maja br.

Przebudowę ul. Krętej realizuje firma ROKA Budownictwo Sp. z o.o. ze Starogardu Gd. Koszt inwestycji to 1 mln zł. Ul. Podgórną przebuduje Firma Budowlano –Drogowa PRASBET z Grudziądza za 2 mln zł. Planowane zakończenie prac to koniec lipca dla ul. Krętej i koniec sierpnia dla ul. Podgórnej. Inwestycje, z ramienia miasta, prowadzi Zakład Usług Komunalnych.

Prace będą realizowane zgodnie z propozycjami wyłonionymi podczas konkursu na opracowanie „Koncepcji urbanistyczno – architektonicznej zagospodarowania terenu ul. Krętej i wschodniego odcinka ul. Podgórnej w Tczewie”. Konkurs ogłoszony przez prezydenta Tczewa został rozstrzygnięty w 2017 r.

Zakres prac przy ul. Krętej obejmie m.in.:

 • przebudowę ul. Krętej na całej długości
 • budowę nowego ciągu pieszo-jezdnego, dojść, schodów
 • małą architekturę (ławki, balustrady)
 • budowę murów oporowych, donic
 • zagospodarowanie zielenią
 • wykonanie oznakowania
 • budowę sieci kanalizacji deszczowej
 • rozbiórkę istniejącej i budowę nowej sieci kanalizacji sanitarnej i przyłączy do budynków
 • przebudowę istniejącej sieci wodociągowej
 • budowę sieci oświetlenia drogowego
 • budowę monitoringu wizyjnego

Zakres prac przy ul. Podgórnej obejmie m.in.:

 • przebudowę ul. Podgórnej (na odcinku ok. 100 m)
 • przebudowę skrzyżowania ulic Podgórnej i Zamkowej
 • budowę elementów ulic – nowego ciągu pieszo – jezdnego, chodników, elementów spowalniających ruch (wyniesione skrzyżowanie), zatok parkingowych
 • budowę murów oporowych i tarasów,
 • przebudowę zjazdów publicznych i indywidualnych
 • małą architekturę (donice, ławki)
 • wykonanie oznakowania
 • budowę sieci kanalizacji deszczowej
 • rozbiórkę istniejącej i budowę nowej sieci kanalizacji sanitarnej i przyłączy do budynków
 • przebudowę istniejącej sieci wodociągowej
 • budowę sieci oświetlenia drogowego
 • budowę monitoringu wizyjnego

Inwestycje są realizowane w ramach Projektu pn. „Miasto od-nowa – rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza w Tczewie” podlegającego współfinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działanie 8.1. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne – wsparcie dotacyjne, Poddziałanie 8.1.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne realizowane dla Obszaru Metropolitarnego Trójmiasta – mechanizm ZIT.

M.M.REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułDworek Piotrowo
Następny artykułHotSpoty Wi-Fi – darmowy Internet na terenie miasta