HotSpot to miejsce, w którym można połączyć się bezprzewodowo z Internetem przy użyciu własnego urządzenia – laptopa, tabletu czy telefonu. 30 takich miejsc udostępnia mieszkańcom i turystom bezpłatnie miasto Tczew.

Sieć działa od 2011 roku

Sieć działa od 2011 roku, można z niej korzystać przez całą dobę. Hot spoty są oznaczone specjalnymi tabliczkami z napisem Tczew Wi-Fi oraz SSID “Free Wi-Fi Tczew”. Każdy punkt ma zasięg 300-400 m, w zależności od lokalnych warunków oraz typu używanego urządzenia. Maksymalna prędkość to 256 kb/s, a połączenie trwa 30 minut. Kolejną sesje można przedłużyć po ponownym zalogowaniu.

Jak korzystać z HotSpotów?

Z bezprzewodowego internetu można korzystać za pomocą telefonu komórkowego, laptopa czy tabletu. Wystarczy w urządzeniu odnaleźć dostępne sieci bezprzewodowe i wybrać połączenie z siecią o nazwie “Free Wi-Fi Tczew”. Po wpisaniu w przeglądarce dowolnego adresu, system automatycznie kieruje na stronę logowania do miejskiej sieci Wi-Fi. Wówczas należy zatwierdzić regulamin (dostępny poniżej)

Gdzie znajdują się HotSpoty?

Hot-spoty znajdują się w następujących miejscach:

Urząd Miejski w Tczewie

Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
Wieża ciśnień
Przystań nad Wisłą
Plac Generała Józefa Hallera
Bulwar nad Wisłą
Targowisko Manhattan
Dworzec PKP
Park Miejski (stawek, żabki)
Amfiteatr
Park Kopernika
Szkoła Podstawowa nr 7 im. S. Staszica
Niecka, ul. Jedności Narodu
Rowerodrom – Os. Bajkowe
Niecka Czyżykowo
Niecka Górki
Fontanna na Suchostrzygach
Infokiosk

Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji

Siłownia TCSiR
Bar sportwy TCSiR
Basen odkryty TCSiR

Dworzec autobusowy (Węzeł Transportowy)

Infokiosk 1
Infokiosk 2
Allegro Free WiFi

Miejska Biblioteka Publiczna

Miejska Biblioteka Publiczna
Filia nr 1, Filia nr 2, Filia nr 3, Filia nr 4, Filia nr 5, Filia nr 7, Filia nr 8, Filia nr 9

Rozmieszczenie HotSpotów na mapie

Regulamin świadczenia usługi “FreeWiFi_Tczew”

Regulamin świadczenia usługi “FreeWiFi_Tczew” przez Urząd Miejski z siedzibą w Tczewie Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew
Wersja: 1.1 / 25.06.2015

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Użyte w regulaminie wyrażenia oznaczają:
 2. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z Usługi.
 3. Korzystanie z Usługi jest bezpłatne.
 4. Warunkiem korzystania z Usługi jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.
 5. Usługa jest filtrowana, tzn. że nie wszystkie usługi dostępne w sieci Internet są dostępne.

§ 2 Zobowiązania Operatora

 1. Operator dołoży wszelkich starań by Usługa świadczona była nieprzerwanie.
 2. Operator zastrzega sobie prawo do przerw w świadczeniu Usługi wynikających z prac konserwacyjnych oraz będących następstwem zdarzeń losowych lub działania siły wyższej.
 3. Operator zastrzega sobie prawo do ograniczenia korzystania z Usługi Użytkownikom, którzy nie przestrzegają Regulaminu.

§ 3 Zobowiązania Użytkownika

 1. Użytkownik korzystający z Usługi zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu, jak również do niepodejmowania działań będących naruszeniem przepisów prawa.
 2. Użytkownikowi nie wolno używać Usługi do budowania podsieci, rozumianej jako udostępnianie połączenia z Terminala innym urządzeniom sieciowym oraz urządzeniom końcowym.
 3. Użytkownik Usługi nie może podejmować następujących czynności:

  • przesyłania i udostępniania treści, które są niezgodne z prawem lub są przedmiotem ochrony własności intelektualnej, której podmiotem nie jest Użytkownik,
  • przesyłania i udostępniania treści mogących naruszać czyjekolwiek dobra osobiste,
  • masowego rozsyłania nie zamówionych przez odbiorców treści o charakterze reklamowym,
  • prób nielegalnego wejścia do zasobów systemów informatycznych będących własnością osób trzecich,
  • rozpowszechniania wirusów komputerowych i innych programów mogących uszkodzić komputery innych użytkowników Internetu.

§ 4 Ograniczenia odpowiedzialności Operatora

 1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Użytkownika wynikające z korzystania z Usługi oraz sieci Internet w szczególności za:

  • nieprawidłowe działanie Usługi,
  • ujawnienie danych Użytkownika,
  • dostęp do danych Terminala Użytkownika osobom niepowołanym,
  • brak dostępu Użytkownika do Usługi,
  • działanie oprogramowania dostarczonego przez strony trzecie.

 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za czasowy brak pokrycia radiowego w wyznaczonym miejscu oraz za obniżenie przepustowości łącza.

§ 5 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej Operatora.
 2. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu świadczenia Usługi.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Telekomunikacyjnego.

Gdzie zgłaszać problemy związane z siecią Wi-Fi?

Pomoc techniczna i zgłaszanie awarii:

Usługę świadczy firma FiberNet z siedzibą w Tczewie.
Kontakt: wifi@um.tczew.pl / infolinia: 58 533 51 30REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułRusza przebudowa ul. Krętej i Podgórnej
Następny artykułTczewska orkiestra gra wirtualnie