W ramach budżetu obywatelskiego na 2025 rok zgłoszonych zostało 27 projektów. Projekty podlegały ocenie formalnej, która zakończyła się 29 marca br.

W ramach budżetu obywatelskiego na 2025 rok – 26 zgłoszonych projektów spełnia wymogi formalne.

Jeden ze zgłoszonych projektów (ID.3_2024) „Program sterylizacji, kastracji i czipowania psów i kotów właścicielskich z terenu miasta Tczew” nie spełnia wymogów formalnych (w punkcie 3. formularza zgłoszeniowego brak wskazania konkretnej lokalizacji, miejsca realizacji projektu, brak adresu, brak obrębu i numeru działki).

Projekty spełniające wymogi formalne kierowane są do oceny pod względem spełniania wymogów merytorycznych, która rozpocznie się w dniu  3.04.2024 r. i potrwa do 14.06.2024 r.REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułPrzegląd, czyszczenie separatorów i osadników na terenie miasta Tczewa wraz z odbiorem i utylizacją odpadów
Następny artykułSpacer przyjaźni w Schronisku OTOZ Animals w Tczewie – 6 kwietnia