Publikujemy raport z ewaluacji strategii Polityki Rowerowej Miasta Tczewa do 2020 r.

Raport został przygotowany przez stowarzyszenie Rowerowa Gdynia, przy współudziale Katedry Studiów Miejskich i Rozwoju Regionalnego na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

REKLAMA MIEJSKA