W związku z obowiązującym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii związanym z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, a także mając na względzie pogarszającą się sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu tczewskiego i konieczność przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa informuję, że od 2 listopada 2020 r. do dnia odwołania zawieszona zostaje na terenie Powiatu Tczewskiego stacjonarna działalność punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

W okresie zawieszenia stacjonarnej działalności punktów, udzielanie porad prawnych, świadczenie poradnictwa obywatelskiego oraz mediacja, odbywać się będzie za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość np. przez telefon, pocztą elektroniczną, przez komunikator internetowy lub w formie wideorozmowy.

W czasie obowiązywania stanu epidemii nie obowiązuje składanie oświadczeń o braku możliwości poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

W celu ustalenia terminu udzielenia porady, świadczenia poradnictwa obywatelskiego lub mediacji proszę o kontakt pod nr tel. 58 77 34 912 lub mailowy punkt@powiat.tczew.pl lub poprzez stronę internetową https://np.ms.gov.pl/pomorskie/tczewski.

O wszelkich zmianach w sposobie funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie tczewskim, będą Państwo informowani na bieżąco za pośrednictwem strony internetowej: www.powiat.tczew.pl oraz Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Tczewie.

Zgodnie z § 8 ust. 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2492, z późn. zm.), części B karty pomocy nie przekazuje się osobie uprawnionej w przypadku udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego poza punktem lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Po udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim osoba uprawniona może przekazać anonimową opinię o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim pod numerem telefonu 058 77 34 912 lub adresem poczty elektronicznej: punkt@powiat.tczew.pl lub listownie na adres Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON, Starostwo Powiatowe w Tczewie, ul. Piaskowa 2, 83 – 110 Tczew.

(komunikat Starosty Tczewskiego)

REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułKoncert Blue Willmingtons odwołany
Następny artykułRaport z ewaluacji strategii Polityki Rowerowej Miasta Tczewa do 2020 r.