Tczewscy radni jednogłośnie uchwalili budżet miasta na 2022 rok. Planowane dochody wyniosą blisko 276 mln zł, wydatki 302 mln zł, w tym wydatki inwestycyjne to ponad 37 mln zł.

Sesja budżetowa odbyła się 23 grudnia. Projekt budżetu pozytywnie zaopiniowała Regionalna Izba Obrachunkowa. Pozytywną opinię wydała również Komisja Finansowo Budżetowa  Rady Miejskiej. Za przyjęciem uchwały opowiedziały się wszystkie kluby radnych.

Za jednogłośne przyjęcie budżetu, w imieniu prezydenta Tczewa Mirosława Pobłockiego, podziękował wiceprezydent Adam Burczyk.

Najważniejsze inwestycje planowane w 2022 r.:

– rozbiórka starego i budowa nowego wiaduktu łączącego ul. Nowy Rynek z ul. Kolejową – 8,6 mln zł (kontynuacja zadania z 2021 r.)

– przebudowa ul. Zygmunta Starego – 2,9 mln zł

–  II etap przebudowy ul. Stoczniowców – 5 mln zł

–  rozbudowa Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 – 1,8 mln zł (kontynuacja z 2021 r.)

– budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Żwirki – 700 tys. zł

– budowa parkingu przy Cmentarzu Komunalnym przy ul. Rokickiej – 1,8 mln zł

– budowa parkingu przy ul. Ściegiennego – 1 mln zł (kontynuacja z 2021 r.)

– budowa parkingu, wraz z odwodnieniem i oświetleniem, przy Urzędzie Miejskim  – 1,4 mln zł

– budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z oświetleniem przy ul. Retmańskiej – 550 tys. zł (kontynuacja z 2021 r.)

– przygotowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Okrętowej, Tczewskich Saperów, Kossaka, Polnej, Obr. Westerplatte, Kard. Wyszyńskiego – łącznie 730 tys. zł

– wymiana nawierzchni elementów infrastruktury drogowej wzdłuż ulic miejskich – 160 tys. zł

– budowa drogi dla rowerów w ciągu ul. Kolejowej i Pomorskiej – 550 tys. zł

– budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym – 160 tys. zł

– rozbudowa terenu zielonego w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 12, przy ul. Topolowej – 400 tys. zł

– budowa oczyszczalni wód opadowych na kolektorach deszczowych – 1,3 mln zł

– rewitalizacja Parku Miejskiego – dokumentacja budowlano-wykonawcza – 300 tys. zł

– wymiana odcinka kanalizacji deszczowej ul. Za Dworcem i ul. Kusocińskiego – 1 mln zł

– modernizacja oświetlenia – ul. Kociewska, ul. Rokicka, al. Solidarności – 270 tys. zł

– zagospodarowanie niecki czyżykowskiej (kolejny etap) – 280 tys. zł

– budowa naświetlaczy przejść dla pieszych – 100 tys. zł

– przebudowa ul. Królowej Jadwigi – 2,8 mln zł.

– budowa stacji ładowania autobusów – 1,1 mln zł

– dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 250 tys. zł.

– inwestycje realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego Tczewa.

M.M.REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułNiepełnosprawnym łatwiej w urzędzie
Następny artykułRadni uchwalili płatne strefy parkowania