W Tczewie , statystycznie na 1000 mieszkańców przypada 500 samochodów.  Miejsc na budowę nowych parkingów jest jak na lekarstwo, szczególnie na  Starym Mieście, gdzie zabudowa jest bardzo gęsta. Sytuację w niewielkim tylko stopniu poprawi rozpoczęta budowa parkingu przy ul. Ściegiennego . Mieszkańcy bardziej domagają się nowych skwerów i zieleni niż kolejnych zabetonowanych przestrzeni do parkowania pojazdów. W sytuacji, gdy coraz trudniej znaleźć miejsce postojowe w zatłoczonym centrum czy w okolicach Manhattanu, logicznym rozwiązaniem jest wprowadzenie płatnych miejsc parkowania, czego wielokrotnie domagali się mieszkańcy.

Wprowadzenie opłat  zapewni większą dostępność miejsc postojowych, co w efekcie ułatwi korzystanie ze sklepów, punktów usługowych, gastronomii  itd., ale też zniweluje problem samochodów, które tygodniami  okupują  miejsca na parkingach.

Opłatami objętych jest ok. 750 miejsc. Opłaty obowiązywać będą wyłącznie w godzinach od 8 do 17 i tylko od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Podczas sesji 23 grudnia br. , radni przyjęli dwie uchwały związane wprowadzeniem płatnych miejsc parkingowych: jedna dotyczy  parkingów stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew zlokalizowanych poza pasami drogowymi dróg publicznych, druga – ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych.

Wspomniane parkingi znajdują się przy następujących ulicach i placach:

  1. – Urząd Miejski w Tczewie,  pl. Piłsudskiego 1 – 54 miejsca postojowych
  2. – Urząd Miejski w Tczewie,  ul. 30 Stycznia 1 – 21 miejsca postojowych
  3. – parking przy ul. Obr. Westerplatte – 51 miejsc postojowych
  4. – ul. F. Żwirki (parking przy fontannie) – 60 miejsc postojowych
  5. – przy ul. Pomorskiej (u zbiegu ul. Pomorskiej i Kaszubskiej) – 48 miejsc postojowych
  6. – ul. Obr. Westerplatte (przy Domu Przedsiębiorcy) – 13 miejsc postojowych.

Ponadto strefa płatnego parkowania na drogach publicznych obejmuje:

1.parkingi i zatoki postojowe:

– ul. Ogrodowa – 48 miejsc (+ 3 dla niepełnosprawnych)

– ul. Łazienna  – 31 miejsc (+ 1)

– ul. J. Dąbrowskiego 37 miejsc (+2)

– pl. Hallera – 52 miejsca (+1)

– pl. Św. Grzegorza – 15 miejsc (+4)

– al. Zwycięstwa (od ul. Gdańskiej do ul. Niepodległości) – 44 miejsca (+2)

– ul. F. Żwirki (Manhattan) – 72 miejsca (+3)

– parking przy ul. Pomorskiej (zatoka postojowa wzdłuż Galerii Kociewskiej) – 28 miejsc

– ul. Obr Westerplatte (zatoka postojowa przy Domu Przedsiębiorcy) – 5 miejsc.

2. miejsca postojowe w pasach drogowych ulic:

– ul. Dominikańska – 9 miejsc

– ul. Garncarska – 8 miejsc

– ul. Kościuszki – 11 miejsc

– ul. Lipowa – 3 miejsca

– ul. Łazienna – 21 miejsc

– ul. Okrzei – 9 miejsc

– ul. Podgórna – 12 miejsc

– ul. Podmurna – 5 miejsc

– ul. Skromna  – 5 miejsc

– ul. Słowackiego 25 miejsc (+1)

– ul. Strzelecka – 10 miejsc

– ul. Ściegiennego – 13 miejsc

– ul. Wyszyńskiego – 25 miejsc (+2)

– ul. Wyszyńskiego CKiS – 8 miejsc.

Na wymienionych wyżej parkingach i miejscach postojowych obowiązywać będą następujące opłaty:

– za pół godziny – 1 zł

– za pierwszą godzinę – 2 zł

– za drugą godzinę – 3 zł

– za trzecią godzinę – 3 zł

– za każdą następną godzinę – 3 zł

– bilet dzienny – 14 zł.

Wymienione stawki będą o 50 proc. niższe dla posiadaczy Karty Mieszkańca Tczewa.

Z opłat zwolnione są osoby niepełnosprawne i kierujący pojazdami przewożącymi osoby niepełnosprawne (wymagane jest odpowiednie oznaczenie samochodu); służby miejskie i techniczne – podczas wykonywania obowiązków służbowych, pojazdy służb ratunkowych, policji i wojska oraz taksówek (do 5 min – w związku z oczekiwaniem na pasażera  lub jego wysiadaniem).

Dla mieszkańców ulic: Dominikańskiej, Kościuszki, Lipowej, Okrzei, Podgórnej, Podmurnej, Skromnej,  Kard. Wyszyńskiego, Garncarskiej, Słowackiego, Ściegiennego, Strzeleckiej, pl. Hallera  wprowadzony zostanie abonament miesięczny w wysokości 50 zł, który będzie przysługiwał osobie powyżej 16. roku życia posiadającej Kartę Mieszkańca Tczewa i tylko na jeden pojazd.

UWAGA! Odrębne stawki obowiązują na parkingu przy ul. Pomorskiej – wzdłuż Galerii Kociewskiej i są tam pobierane całodobowo, nie będzie też zniżki dla posiadaczy Karty Mieszkańca Tczewa:

– pierwsze 20 min. – bezpłatnie

– za pół godziny – 2 zł

– za pierwszą godzinę – 4,20 zł

– za drugą godzinę – 5 zł

– za trzecią godzinę – 6 zł

– za każdą następną godzinę – 4,20 zł.

Nieodpłatne pozostaną duże parkingi na węźle transportowym – ok 350 miejsc na tzw. dolnym parkingu oraz 102 miejsca na parkingu 2-poziomowym. Nieodpłatne pozostają również duże parkingi na Bulwarze Nadwiślańskim, przy ul. Wąskiej, Kołłątaja oraz miejsca postojowe wzdłuż ul. Gdańskiej.

Ze względu na sprawy techniczne i organizacyjne, m.in. wyłonienie operatora systemu płatnego parkowania, regulacje te zaczną obowiązywać nie wcześniej niż w połowie 2022 r.

M.M.

REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułRadni jednogłośnie uchwalili budżet Tczewa na 2022 rok
Następny artykułCzesława Helena Kościańska z tytułem Honorowego Obywatela Miasta Tczewa