Projekt pn.: „Przebudowa ulicy Stoczniowców w Tczewie – II etap.”

Zadanie dofinansowane jest ze środków państwowych funduszy celowych.

Nazwa funduszu: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Nazwa zadania: Przebudowa ulicy Stoczniowców w Tczewie – II etap.

Całkowita wartość zadania:   3 998 933,71 PLN

Wartość dofinansowania:      2 850 000,00 PLN

Krótki opis zadania: Inwestycja obejmuje: wykonanie nowej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, nawierzchni chodników i zjazdów, przebudowę skrzyżowania z ul. Robotniczą, lokalizację przejść dla pieszych, montaż progów zwalniających, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, usunięcia kolizji sieci i urządzeń uzbrojenia terenu w tym przebudowę/ budowę sieci wodociągowej, przebudowę istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, a także budowę sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej, budowę oświetlenia ulicznego, budowę kanału technologicznego. Długość przebudowanej drogi ok. 500 mb.

Kontakt:

Urząd Miejski w Tczewie
Wydział Rozwoju Miasta

Magdalena Tkaczyk, tkaczyk@um.tczew.pl, tel. 7759 413

Ewa Pryba, pryba@um.tczew.pl, tel. 7759 379

REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułPlan postępowań o udzielenie zamówień jakie przewiduje przeprowadzić Zamawiający w 2022 r. (aktualizacja)
Następny artykułDzień Dziecka z Centrum Kultury i Sztuki