W ramach pierwszej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład, Gmina Miejska Tczew otrzymała dofinansowanie na dwie inwestycje – przebudowę ulicy Stoczniowców oraz ulicy Zygmunta Starego.

Projekt pn.: “Przebudowa ulicy Stoczniowców w Tczewie – II etap.”

Zadanie dofinansowane jest ze środków państwowych funduszy celowych.

Nazwa funduszu: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Nazwa zadania: Przebudowa ulicy Stoczniowców w Tczewie – II etap.

Całkowita wartość zadania:   3 998 933,71 PLN

Wartość dofinansowania:      2 850 000,00 PLN

Krótki opis zadania: Inwestycja obejmuje: wykonanie nowej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, nawierzchni chodników i zjazdów, przebudowę skrzyżowania z ul. Robotniczą, lokalizację przejść dla pieszych, montaż progów zwalniających, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, usunięcia kolizji sieci i urządzeń uzbrojenia terenu w tym przebudowę/ budowę sieci wodociągowej, przebudowę istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, a także budowę sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej, budowę oświetlenia ulicznego, budowę kanału technologicznego. Długość przebudowanej drogi ok. 500 mb.

Okres realizacji: 2022

Projekt: Przebudowa ulicy Zygmunta Starego na osiedlu Prątnica w Tczewie.

Zadanie dofinansowane jest ze środków państwowych funduszy celowych.

Nazwa funduszu: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Całkowita wartość zadania:   6 136 470,00 PLN

Wartość dofinansowania:  5 000 000,00 PLN

Krótki opis zadania: Zadanie obejmuje przebudowę układu drogowego na osiedlu Prątnica w Tczewie w zakresie ulicy Zygmunta Starego. Planuje się wymianę nawierzchni jezdni, wymianę i dobudowę chodników, wprowadzenie ruchu rowerowego, przebudowę skrzyżowań, wprowadzenie zatok postojowych. Dodatkowo wykonane zostanie odwodnienie, remont kanalizacji oraz oświetlenia.

Okres realizacji: 2022

Kontakt:

Urząd Miejski w Tczewie
Wydział Rozwoju Miasta

Magdalena Tkaczyk, tkaczyk@um.tczew.pl, tel. 7759 413

Ewa Pryba, pryba@um.tczew.pl, tel. 7759 379

Małgorzata Łepek, lepek@um.tczew.pl, 7759-492REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułPlan postępowań o udzielenie zamówień jakie przewiduje przeprowadzić Zamawiający w 2022 r. (aktualizacja)
Następny artykułDzień Dziecka z Centrum Kultury i Sztuki – gra miejska, spektakl i warsztaty