W ramach trzeciej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych Miasto Tczew otrzymało dofinansowanie w kwocie 2 mln zł na projekt pn. Zielony Tczew – rewitalizacja parku na terenie dawnego folwarku Piotrowo.

Edycja trzecia skierowana była do gmin, na terenie których funkcjonowały niegdyś państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej.

Zadanie dofinansowane jest ze środków państwowych funduszy celowych.

Nazwa funduszu: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Nazwa zadania: Zielony Tczew – rewitalizacja parku na terenie dawnego folwarku Piotrowo

Całkowita wartość zadania:   2 100 000 PLN

Wartość dofinansowania:     2 000 000 PLN

Okres realizacji zadania: 2023

Krótki opis inwestycji: Zadanie polega na zagospodarowaniu terenu dawnego folwarku na funkcję parkową oraz rekreacyjno – wypoczynkową. Inwestycją zostanie objęty teren o powierzchni około 1,2 ha u zbiegu ulic Piotrowo, Christiana Andersena i Kubusia Puchatka znajdujący się na osiedlu Bajkowym w Tczewie. Na przeznaczonym do rewitalizacji terenie planuje się wprowadzenie urządzeń zabawowych dla dzieci, altan, stojaków na rowery, leżaków miejskich, ławek, ławo-stołów oraz koszy na śmieci. Planuje się wprowadzenie ciągów komunikacyjnych, których nawierzchnię będzie stanowiła warstwa mineralna, przepuszczalna. Oprócz tego planuje się nasadzenia drzew, krzewów, traw ozdobnych oraz bylin. Teren zostanie ponadto doświetlony lampami parkowymi.

REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułNagrody za osiągnięcia sportowe – na wnioski czekamy do końca grudnia
Następny artykułRewitalizacja – działania społeczne – film promocyjny