W ramach RPOZ Miasto Tczew otrzymało dofinansowanie na dwa zadania – na inwestycję własną oraz na inwestycję innego podmiotu w celu udzielenia dotacji. Były to:

Pierwszy etap robót budowlanych i prac konserwatorskich prowadzonych w zabytkowym XIX wiecznym wiatraku typu holenderskiego w Tczewie wraz z dokumentacją – INWESTYCJA WŁASNA

Kwota dofinansowania: 1 176 000 PLN

Całkowita wartość zadania: 1 200 000 PLN

Okres realizacji: 2024 – 2025

Krótki opis inwestycji:

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz pierwszego etapu kompleksowego remontu zabytkowego holenderskiego wiatraka w Tczewie. Obiekt zlokalizowany przy ul. Wojska Polskiego 18 B w ścisłym centrum Tczewa. Historyczny wiatrak stanowi wizytówkę
miasta. Wiatrak pochodzi z XIX wieku, do rejestru zabytków wraz z otoczeniem został wpisany w styczniu 1960 roku. Obecnie obiekt jest w bardzo złym stanie technicznym. Zarówno wiatrak jak i jego otoczenie został wyłączony z użyteczności publicznej, gdyż stanowi zagrożenie dla mieszkańców miasta Tczewa. Celem zadania jest w pierwszej kolejności wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej oraz wykonanie pierwszych, najpilniejszych prac zabezpieczających zabytek przed degradacją i niszczeniem. Pierwszy etap remontu obiektu obejmował będzie między innymi: naprawę instalacji wewnętrznych, naprawę schodów wykonanie remontu murów oraz fundamentów. Ponadto zakłada się wykonanie impregnacji cegieł oraz uzupełnienie spoin murowanej podstawy wiatraka. Wykonana zostanie wymiana drewnianych części elementów galerii przed wejściem do wiatraka wraz z przynależnymi schodami drewnianymi, konserwacja i wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. Wykonane zostaną inne wszelkie niezbędne prace remontowe wewnątrz i na zewnątrz obiektu
mające na celu zabezpieczenie zabytku oraz mające wpływ na bezpieczeństwo, które wynikną z wykonanej dokumentacji projektowej.

Prace zabezpieczające fundamenty wraz ze stabilizacją wieży i kościoła p.w. Stanisława Kostki w Tczewie – udzielenie dotacji dla innego podmiotu

Wnioskodawca: Parafia pw. Krzyża św. w Tczewie

Kwota dofinansowania: 3 430 000 PLN

Całkowita wartość zadania: 3 500 000 PLN

Okres realizacji: 2024 – 2025

Opis inwestycji: Kościół p.w. Stanisława Kostki tzw. kościół podominikański jest jedną z najstarszych świątyń w Tczewie. Został wybudowany W XIV w. w stylu gotyckim, z charakterystyczną ośmioboczna wieżą. We wnętrzu zachował się częściowo wystrój z końca XVII w. Stan zachowania wieży i kościoła wymaga przeprowadzenia pilnych, niezbędnych prac remontowo- konserwacyjnych. Kościół wraz z
wieża przechyla się na stronę południowo-zachodnią. Obiekt w wyniku zniszczeń układu nośnego m.in. poluzowania konstrukcji i powstania szczelin wymaga podjęcia pilnych prac ratunkowych. Na terenie kościoła od 2 lat prowadzone są badania geodezyjne potwierdzające znaczne przechylanie się obiektu i postępujący proces degradacji. Celem inwestycji jest ratowanie zabytku poprzez stabilizację wieży i kościoła przy maksymalnym zachowaniu historycznej tkanki zabytku. Planowane są prace polegające na stabilizacji i zabezpieczeniu fundamentów kościoła.



REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułŚwięto Seniora w Zespole Opiekuńczym MOPS
Następny artykułTesty zewnętrzne Mevo 2.0 – kary za łamanie regulaminu