Znaczki pocztowe na jubileusz powstania tczewskiej “Solidarności”

321

W bieżącym roku obchodzimy w Tczewie wiele okrągłych rocznic, takich chociażby jak: 760-lecie nadania praw miejskich dla Tczewa, 100-lecia odzyskania niepodległości przez nasze miasto czy 100-lecie pierwszej Szkoły Morskiej w Tczewie.

Rok 2020, to również rok 40-lecia tczewskiej „Solidarności”. Mało kto pamięta, że wśród kilku miast polskich, Tczew wyróżnia się tym, że pierwsze protesty robotnicze miały miejsce w naszym mieście już lipcu 1980 r. Bezpośrednim powodem rozpoczęcia strajku 2 lipca w Fabryce Przekładni Samochodowych „POLMO” był wzrost o prawie 60% cen żywności i przetworów garmażeryjnych w zakładowej stołówce. Po dwudniowym strajku dyrekcja przedsiębiorstwa poinformowała o zmianie cen w zakładowej stołówce i o podwyżce płac dla wszystkich pracowników zakładu z dniem 1.07.1980 roku. Cel został osiągnięty. Jak się później okazało, było to zaledwie preludium do tego, co nastąpiło później. Potem przyszedł sierpień 1980 r. i fala protestów robotniczych w całym kraju która doprowadziła do powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”.  

Z tej okazji, z inicjatywy tczewskich filatelistów Poczta Polska S.A. wydała serię trzech Spersonalizowanych Znaków Opłaty Pocztowej (MójZNACZEK) upamiętniających powstanie tczewskiej „Solidarności”. Poszczególne znaczki wydane zostały w ozdobnym 9-znaczkowym arkuszu i przedstawiają nam kolejno:

– biuletyn informacyjny Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w FPS „POLMO” z 1.12.1981 r. To ostatni numer, który ukazał się przed wprowadzeniem dnia 13.12.1081 r. stanu wojennego – egzemplarz ten pochodzi ze zbiorów Mieczysława Śliwki, ówczesnego pracownika FPS „POLMO”, kolportera wydawnictw niezależnych w stanie wojennym.

– pomnik NSZZ „Solidarność” znajdujący się w Parku Kopernika w Tczewie. Jego projekt wykonał tczewski artysta plastyk, historyk sztuki p. Stefan Kukowski. Odsłonięto go przed 10-cioma laty, 11.11.2010 r. Pomnik powstał dzięki składkom społeczeństwa i zaangażowaniu fundatorów. Członkowie stowarzyszenia „Zawsze Solidarni”, które zainicjowało budowę pomnika chciało w ten sposób upamiętnić fenomen, jakim była “Solidarność”. Zdjęcie pomnika wykorzystane na znaczku wykonał Adam Murawski.

– Krzyż Wolności i Solidarności. To polskie państwowe odznaczenie cywilne, nadawane Działaczom Opozycji Antykomunistycznej którzy w okresie od 1.01.1956 r. do 4.06.1989 r., z wyłączeniem okresu od 31.08.1980 r. do 12.12.1981 r. prowadzili zagrożoną odpowiedzialnością karną lub represjami działalność na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowania praw człowieka w PRL. W/w odznaczenie zostało ustanowione ustawą Sejmu RP z dnia 5.08.2010 r. Krzyż widniejący na znaczku otrzymał 16.12.2019 r. tczewianin Marek Piwoński.  

Projektantem serii tych znaczków jest Piotr Topolski z Warszawy.

Z uwagi na ograniczony nakład tej serii informujemy, że całość nakładu została już sprzedana i są one niedostępne na rynku.

Oprac.  Adam MurawskiREKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułBudowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Tczewskich Saperów w Tczewie – etap I
Następny artykułPlastyczne wariacje w Fabryce Sztuk