XXXIV sesja Rady Miejskiej – 30 września

121

Porządek obrad XXXIV sesji Rady Miejskiej w Tczewie na dzień 30 września 2021 r. o godz. 10.00 w Tczewie

 1. Część pierwsza:
 1. Otwarcie sesji i powitanie gości.
 2. Sprawdzenie obecności radnych.
 3. Przedstawienie proponowanego porządku obrad sesji.
 4. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z  26 sierpnia 2021 r.
 5. Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za sierpień 2021 r.
 6. Informacja z interpelacji zgłoszonych przez radnych w okresie od 26 sierpnia do 29 września 2021 r.
 1. Część druga:
 • Informacja o funkcjonowaniu spółek prawa handlowego, w których Gmina Miejska Tczew posiada udziały za 2020 rok oraz za I półrocze 2021 roku.
 • Informacja z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2021 r.
 • Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata  2021-2035 za I półrocze. 2021r.
 • Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych  samorządowych instytucji kultury  za I półrocze 2021 r.
 1. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1.  powierzenia spółce Tczewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
   Spółka z o.o. z siedzibą w Tczewie zadań własnych Gminy Miejskiej Tczew w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej,
  1.  zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Tczew,
  1.  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Piotrowo-Bajkowe w Tczewie,
  1.  ustanowienia pomników przyrody,
  1.  zmian w budżecie miasta Tczewa na 2021rok,
  1.  zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2021-2034.
 1. Zgłaszanie interpelacji, zapytań i wniosków.
 2. Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia (podziękowania, życzenia itp.).


REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułKultura w sąsiedztwie – kreatywne warsztaty w Twojej dzielnicy
Następny artykułOstatni dzwonek, by zweryfikować deklaracje odpadowe