Pro Domo Trsoviensi dla Jacka Wiśniewskiego i Andrzeja Semborowskiego

168

Jacek Wiśniewski i Andrzej  Semborowski otrzymają Medale „Pro Domo Trsoviensi”. O ich przyznaniu zdecydowała Rada Miejska w Tczewie podczas grudniowej sesji.

„Pro Domo Trsoviensi”  to jedno z dwóch wyróżnień (oprócz honorowego obywatelstwa) przyznawane przez Radę Miejską w Tczewie.

Wnioski w sprawie nagrodzenia obu kandydatów złożyło Powiatowe Centrum Sportu. Zanim uchwały trafiły pod obrady sesji, kandydaci otrzymali pozytywną opinię Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej oraz Kapituły Medalu.

Wyróżnienia zwyczajowo są wręczane podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej z okazji Dnia Tczewa.

Jackowi Wiśniewskiemu wyróżnienie przyznano za wieloletnią działalność w dziedzinie sportu, wychowanie wielu sportowców i promowanie miasta na całym świecie.

Urodził się w 1952 roku w Szczecinie. Ukończył studia w Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego w Gdańsku, uzyskując tytuł magistra wychowania fizycznego  i trenera II klasy piłki ręcznej. Pierwszą pracę podjął  w Szkole Podstawowej 8, później pracował jeszcze w Szkole Podstawowej nr 4, 12 i Gimnazjum nr 3.  1 września 1981roku powierzono mu funkcję dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportu i pełnił ją do 31 sierpnia 2006 roku .

W młodości p.Jacek Wiśniewski sam uprawiał piłkę ręczną. Rozpoczynał jako junior w MKS Tczew, a jako senior kontynuował w MKS Wisła Tczew. Pracę trenerską rozpoczął w  Wiśle, a później przeniósł się do Sambora, koncentrując się na pracy z młodzieżą. Wychował wielu zawodników, którzy występowali na różnych poziomach rozgrywkowych. W  1991  został prezesem  Międzyszkolnego Klubu Sportowego Sambor Tczew i pełnił tą funkcję nieprzerwanie do 2008 roku. Kub przechodził wiele trudny chwil, niewątpliwie jedną z największych zasług Jacka Wiśniewskiego było niedopuszczenie do jego rozpadu i upadku. W tym czasie zawodnicy sekcji piłki ręcznej, pływania i lekkiej atletyki zdobyli wiele medali w zawodach rangi Mistrzostw Polski, przysparzając tym chluby klubowi i miastu. W 2000 roku został powołany w skład Zarządu Wojewódzkiego Związku Piłki Ręcznej i pełni tą funkcję nieprzerwanie do dzisiaj.

Za swoją sportową działalność na rzecz rozwoju sportu tczewskiego, był wielokrotnie wyróżniany między innymi pamiątkowymi nagrodami, dyplomami i statuetkami  . Uhonorowany został również Medalem za zasługi dla rozwoju piłki ręcznej Srebrną (1993 r.) oraz Złotą (1997 r.) Odznaką Z.P.R.P. W 2000 roku został uhonorowany najwyższym odznaczeniem Polskiego Związku Piłki Ręcznej Diamentową Odznaką Z.P.R.P.

Andrzejowi Semborowskiemu przyznano wyróżnienie za długoletnią działalność sportową na terenie miasta, powiatu i kraju oraz promocję miasta i powiatu poza granicami kraju.

Urodził się w 1947 roku w Wąsoszu. Po ukończeniu Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego w Gdańsku w 1972 podjął pracę w Zespole Szkół Rolniczych w Swarożynie. Po roku przeniósł się do Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie. W 1977 roku podjął pracę w Radzie Wojewódzkiej SSP „Start” Gdańsk. W 1983 roku został zatrudniony na Uniwersytecie Gdańskim w Studium Wychowania Fizycznego, gdzie pełnił m.in. funkcję zastępcy kierownika ds. administracyjnych. W 1974 roku ukończył studia w Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, uzyskując tytuł magistra wychowania fizycznego oraz trenera II klasy lekkoatletyki.

Na przełomie lat 1960/70 trenował dziesięciobój lekkoatletyczny i zakwalifikował się do reprezentacji Polski w tej dyscyplinie.  Od 1997 roku kontynuował swoje zamiłowania sportowe w kategorii weteranów i „MASTERS”. Startując w kategorii MASTERS zdobył 23 medale, w tym 9 złotych, 7 srebrnych i 7 brązowych. Starował na stadionach w Melbourne, Edmonton, Sydney, Clermont Ferrand, Malmoe, San Sebastian, Linzu, Juteborgu, Ljubljanie, Gent, Porto Alegre ,Budapeszcie i Malagi. Również w swojej pracy trenerskiej osiąga bardzo wiele sukcesów w pracy z młodzieżą i studentami Na szczególne podkreślenie zasługuje praca z Reprezentacją Osób Niepełnosprawnych i osiągnięte rezultaty na Paraolimpiadzie i Mistrzostwach Europy . 

Andrzej Semborowski w latach 1990- 1994 był radnym Rady Miejskiej w Tczewie, przez dwie kadencje radnym Rady Powiatu Tczewskiego. Pełnił również funkcje członka Zarządy Oddziału Wojewódzkiego Osób Niepełnosprawnych, członka Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, członka Rady Społecznej Szpitala Rehabilitacyjnego i opieki Długoterminowej w Tczewie, członka Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” UG.

REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułMiasto Tczew wspiera profilaktykę HPV
Następny artykułKomitet Rewitalizacji w nowym składzie