Prezydent Miasta Tczewa ogłasza  wyniki otwartego naboru oraz naboru uzupełniającego członków Komitetu Rewitalizacji miasta Tczewa oraz powołuje członków Komitetu Rewitalizacji miasta Tczewa.

Komitet Rewitalizacji w mieście Tczewie stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami miasta Tczewa oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Prezydenta Miasta Tczewa w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny działań w procesie rewitalizacji.

Zasady działania Komitetu Rewitalizacji, jego zadania i cele określa Regulamin Komitetu Rewitalizacji miasta Tczewa uchwalony uchwałą Nr IV/40/2019 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji w mieście Tczewie.

Kadencja Komitetu rozpoczyna się w dniu pierwszego posiedzenia i trwa 3 lata. Komitet liczy nie więcej niż 24 członków. W ramach procedury wyłaniania nowych członków przeprowadzono dwa otwarte nabory. W ich wyniku nie udało się obsadzić wszystkich miejsc. Po bezskuteczności drugiego naboru, miejsca na które nie udało się wyłonić członków, pozostają nieobsadzone.  Przeprowadzenie dodatkowego naboru uzupełniającego możliwe jest po upływie 1 roku od daty powołania Komitetu.

W wyniku dwóch otwartych naborów, Prezydent Miasta Tczewa w skład Komitetu Rewitalizacji miasta Tczewa powołał następujące osoby:

1. Asp. szt. Arkadiusz Linda – Kierownik Rewiru Dzielnicowych – przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Tczewie.

2. Asp. szt. Marcin Hopa  – Asystent Zespołu ds. Nieletnich i Patologii– przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Tczewie.

3. Magdalena Tkaczyk – Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta – przedstawicielka Urzędu Miejskiego w Tczewie, miejskich jednostek organizacyjnych/instytucji kultury/spółek miejskich.

4. Monika Fabich – Straż Miejska w Tczewie – przedstawicielka Urzędu Miejskiego w Tczewie, miejskich jednostek organizacyjnych/instytucji kultury/spółek miejskich.

5. Krystian Jendrzejewski – Kierownik Domu Przedsiębiorcy w Tczewie – przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Tczewie, miejskich jednostek organizacyjnych/instytucji kultury/spółek miejskich.

6. Anna Mitygowska – Tczewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – przedstawicielka Urzędu Miejskiego w Tczewie, miejskich jednostek organizacyjnych/instytucji kultury/spółek miejskich.

7. Iwona Bylicka – p.o. Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie – przedstawicielka Urzędu Miejskiego w Tczewie, miejskich jednostek organizacyjnych/instytucji kultury/spółek miejskich.

8. Krzysztof Misiewicz – przedstawiciel mieszkańców miasta.

9. Iwona Nitza – przedstawicielka mieszkańców miasta. 

10. Zenon Drewa – Przewodniczący Rady Miejskiej w Tczewie – przedstawiciel Rady Miejskiej w Tczewie.

Wszystkie wiadomości dotyczące procesu rewitalizacji znajdziecie Państwo na stronie https://rewitalizacja.tczew.pl/

REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułPro Domo Trsoviensi dla Jacka Wiśniewskiego i Andrzeja Semborowskiego
Następny artykułTczewscy radni jednomyślni w sprawie budżetu miasta na 2021 r.