21 maja br. w świetlicy Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w 10 odbył się Powiatowy Zjazd Delegatów Ligi Obrony Kraju w Tczewie. Na Powiatowym Zjeździe Delegatów Ligi Obrony Kraju w Tczewie tczewską organizację liczącą 79 członków reprezentowało 16 delegatów na wybranych 21, zrzeszonych w 6 kołach ( 1 szkolne i 5 zakładowych ) z terenu powiatu tczewskiego.

Zjazd odbył się zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami sanitarnymi. Delegaci siedzieli przy oddalonych oddzielnych stolikach, a przed wejściem dezynfekowano ręce. Obradom przewodniczył ustępujący Prezes Powiatowej Organizacji LOK
w Tczewie Jerzy Laskowski, a  rozpoczęło je odśpiewanie Piosenki Ligi Obrony Kraju „Zaśpiewaj razem z nami ”.

Po zatwierdzeniu porządku obrad ustępujący Prezes LOK przedstawił sprawozdanie za okres kadencji za lata 2016 – 2020 r., w którym dokonał podsumowania działalności za miniony okres zakończone przedstawieniem wniosków do dalszej działalności w nowej kadencji. Następnie Przewodniczący Powiatowej Komisji Rewizyjnej kol. Czesław Meller  przedstawił sprawozdanie Powiatowej Komisji Rewizyjnej LOK, które zakończył wnioskiem o udzielenie absolutorium dla ustępującego zarząd.

Po dyskusji nad sprawozdaniem delegaci udzielili absolutorium. Następnie przystąpiono do wyboru nowych władz. Prezesem został kol. Przemysław Chromik..

Ze zgłoszonych 6 kandydatów wybrano 6 osobowy Zarząd Powiatowy w składzie: Bałut Marcin – Wiceprezes Zarządu Powiatowego LOK, Zielińska Alicja – skarbnik, Pelc Marcin – sekretarz oraz członkowie, Fierka Marcin, Landowska Bogumiła
i Różanowski Wojciech.

Wybrano 3 osobową Powiatową Komisję Rewizyjną w składzie: – Przewodniczący Meller Czesław, – wiceprzewodniczący Brzoskowski Jarosław i Sabatowski Adam – sekretarz. Wybrano 2 Delegatów na Zjazd Wojewódzki LOK w Gdańsku: Chromik Przemysław, i Jerzy Laskowski.

Jerzy Laskowski, który był prezesem tczewskiej organizacji LOK w latach 2000 – 2021 został wyróżniony tytułem „Honorowy Prezes Powiatowej Organizacji LOK w Tczewie”. Na zakończenie obrad Zjazdu przyjęto ramowy projekt programu działania ZP LOK
w Tczewie na lata 2021 – 2025. Życzymy zadowolenia, satysfakcji i szczęścia nowo wybranym władzom Powiatowej Organizacji LOK w Tczewie w kadencji 2021 – 2025.

[LOK Tczew]

REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułPewna wygrana Pogoni ze Stilonem
Następny artykułXXXI sesja Rady Miejskiej w Tczewie – 27 maja