XXXI sesja Rady Miejskiej w Tczewie – 27 maja

71

27 maja o godz. 10.00 odbędzie się XXXI sesja Rady Miejskiej w Tczewie.

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Część pierwsza:
 1. Otwarcie sesji i powitanie gości.
 2. Sprawdzenie obecności radnych.
 3. Przedstawienie proponowanego porządku obrad sesji.
 4. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 kwietnia 2021 r.
 5. Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za m-c maj 2021 r.
 6. Informacja z interpelacji zgłoszonych interpelacji przez radnych w okresie od 29 kwietnia do 26 maja 2021 r.
 1. Część druga:
 • z realizacji Programu Współpracy Gminy Miejskiej Tczew z organizacjami pozarządowymi za 2020 r.
 • Informacja o bieżącym utrzymaniu zieleni na terenie miasta. 
 • Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie miasta Tczewa.
 1. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze,
  1. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia  i mieszkaniach chronionych oraz zwrotu wydatków za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia,
 1. Zgłaszanie interpelacji, zapytań i wniosków.
 2. Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia (podziękowania, życzenia itp.).
REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułPowiatowy Zjazd Delegatów LOK
Następny artykułDzień Matki – stwórz laurkę