Została ukończona Diagnoza potrzeb kulturalnych mieszkańców Tczewa, w związku z czym można składać wnioski dotyczące kulturalnych inicjatyw lokalnych.

Inicjatywy muszą być realizowane na terenie miasta Tczewa, a jeden wnioskodawca (osoba, grupa nieformalna) może zgłosić tylko jeden wniosek. Czytelnie wypełniony i podpisany formularz należy złożyć w zamkniętej kopercie, z dopiskiem: Centrum Inicjatyw Twórczych – nabór wniosków, w sekretariacie CKiS, (pon-pt w godz. 9:00-14:00) lub wysłać za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu, a nie stempla pocztowego) na adres:

Centrum Kultury i Sztuki
ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 10
83-110 Tczew

Nabór wniosków prowadzony jest od 1 do 21 czerwca 2021 roku. Spotkanie z wnioskodawcami odbędzie się 24 czerwca (czwartek) o godz. 18:00 w Klubie Muzycznym. Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie pomoże zrealizować od 3 do 7 inicjatyw. Przeznaczono na to 22.0000 zł z grantu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2021.

Projekt ukierunkowany jest na bezpośrednią i bliską współpracę z mieszkańcami Tczewa oraz odkrywanie i pobudzanie aktywności społecznej. Jego efektem będzie wzmocnienie roli CKiS jako miejsca otwartego dla wszystkich mieszkańców, aktywizacja mieszkańców i wspólna realizacja zgłoszonych pomysłów na przedsięwzięcia kulturalne na rzecz społeczności lokalnej.

(CKiS)REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułZdecyduj, jak ma wyglądać transport w Tczewie
Następny artykułZbadaj się i zyskaj spokój