Działki ogrodnicze to zielone płuca miasta, mamy ich w Tczewie ok. 150 ha, a samych działek prawie 3,5 tys. Wychodząc naprzeciw potrzebom działkowiczów a jednocześnie działając w celu wyeliminowania problemu dzikich wysypisk, Mirosław Pobłocki, prezydent Tczewa, podobnie jak w poprzednich latach, wyszedł z inicjatywą pokrycia kosztów:

  • wyposażenia każdego z 12 zespołów Rodzinnych Ogrodów Działkowych w kontener na odpady komunalne o pojemności 7 m³ oraz
  • dwukrotnego odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zebranych w kontenerach przez użytkowników ogrodów działkowych

w okresie od czerwca do sierpnia b.r.

Inicjatywa ta skierowana jest wyłącznie do Rodzinnych Ogrodów Działkowych, które wcześniej zawarły umowy na odbiór odpadów komunalnych i posiadają już pojemniki na odpady komunalne oraz złożyły wniosek do Urzędu Miejskiego w Tczewie wraz z załączoną kopią umowy.

Zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku obowiązującym na terenie Tczewa, na jeden ogród musi przypadać co najmniej 30 litrów pojemności pojemnika, przy częstotliwości odbierania odpadów 1 raz na tydzień, przy czym dla zespołu ogrodów zlokalizowany musi być jeden lub kilka pojemników o łącznej pojemności zbliżonej do iloczynu liczby ogrodów działkowych i litrażu przypadającego na jeden ogród. W okresie poza sezonem wegetacyjnym (od listopada do marca) dopuszcza się zmniejszenie wielkości pojemników proporcjonalnie do ilości wytwarzanych odpadów komunalnych zmieszanych.

REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykuł„Eko-rodzinka i eko-zwierzaki” – znamy zwycięzców konkursu plastycznego
Następny artykułGrupa teatralna „Przyjaciele” z Tczewa jednym z laureatów 21. edycji „Albertiany”