Metropolitalny Pakiet Drogowy w formule PPP – Tczew też chce skorzystać

122

Blisko 200 kilometrów lokalnych dróg może zostać wyremontowanych i zbudowanych na terenie 23 pomorskich gmin i powiatów w ramach Metropolitalnego Pakietu Drogowego w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. To unikatowy projekt w skali kraju. Wspólna inicjatywa samorządów to szansa na budowę i modernizację dróg w gminach Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot (OMGGS), które mają szansę powstać w znacznie krótszym czasie.

Podpisaliśmy już list intencyjny, który wyraża wstępną wolę podjęcia wspólnych działań prawnych, planistycznych i projektowych dla budowy, przebudowy i remontów odcinków dróg w ramach wspólnej inicjatywy utworzenia „Metropolitalnego Pakietu Drogowego w formule Partnerstwa Publiczno- Prywatnego” – mówi prezydent Tczewa Tczew Mirosław Pobłocki. – Do możliwej realizacji inwestycji drogowych w formule partnerstwa publiczno– prywatnego Tczew zgłosił trzy ulice: Ceglarską, Tczewskich Saperów oraz Bałdowską.

Liderem projektu jest Miasto Rumia. Działania w ramach programu rozpoczęły się w 2019 r. Obecnie projektem zainteresowane są 23 samorządy OMGGS – miasta: Malbork, Puck, Wejherowo, Rumia, Reda, Gdańsk, Tczew, Gdynia, Sopot, gminy: Gniewino, Kosakowo, Subkowy, Skarszewy, Trąbki Wielkie, Żukowo, Cedry Wielkie, Pelplin, Szemud, Chmielno, Pruszcz Gdański, Kartuzy, Wejherowo oraz powiat pucki. 

Samorządy zgłosiły do Pakietu łącznie około 100 różnych odcinków dróg. Wśród nich są lokalne drogi gminne, wymagające remontu lub przebudowy, ale są też duże inwestycje.

Wartość inwestycji zgłoszonych do Metropolitalnego Pakietu Drogowego w formule PPP szacuje się wstępnie na 850 mln zł. Kwota ta może ulec zmianie w toku negocjacji z partnerami prywatnymi. Finansowanie budowy dróg odbędzie się w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. 

Podstawą współpracy metropolitalnej jest wymiana doświadczeń i wzajemne wspieranie się samorządów – mówi Michał Glaser, prezes Zarządu OMGGS. – Pakiet Drogowy w formule PPP to kolejny przykład takiej współpracy. Dzięki ekspertom z naszych samorządów powstał projekt, który może pozwolić gminom na realizację kosztownych inwestycji drogowych. Projekt ten pokazuje również, jak bardzo naszemu regionowi jest potrzebna ustawa metropolitalna. Dzięki niej będziemy dysponowali dodatkowymi środkami na realizację zadań służących rozwojowi miast i gmin. Usankcjonowana metropolia pozwoli m.in. na wspólne planowanie przebiegu dróg oraz rozwój zrównoważonej mobilności. 

Partnerstwo Publiczno-Prywatne. Na czym polega i kto na tym zyska?

Formuła PPP polega na wyborze partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia w długim okresie (kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt lat). Zapewnia finansowanie – w całości lub w części – inwestycji publicznej z kapitału prywatnego, dzięki czemu środki publiczne wydatkowane na wynagrodzenie partnera prywatnego są odroczone w czasie (spłata rozpoczyna się po oddaniu obiektu do użytkowania) i rozłożone na wieloletni okres realizacji umowy PPP – co najmniej kilkanaście lat. Dzięki temu w początkowym okresie realizacji projektu podmiot publiczny nie wydatkuje środków publicznych. Z kolei dla partnera prywatnego korzystanie z formuły PPP daje możliwość długoterminowego utrzymania stabilności firmy.

Dodatkowo partner prywatny jest odpowiedzialny nie tylko za budowę czy remont dróg, ale także za długoterminowe jej utrzymanie.  

Pakiet drogowy w formule PPP. Od partnerstwa do budowy i remontu dróg. Kolejne kroki

Obecnie projekt jest na etapie inwentaryzacji inwestycji.

– Współpracujemy intensywnie z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej, które zadeklarowało wsparcie finansowe procesu przygotowania PPP – mówi Mateusz Szulc, kierownik Referatu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Urzędu Miasta Rumi, koordynator prac. –  Ministerstwo sfinansuje 90% kosztów analiz efektywności oraz doradztwa prawnego, ekonomicznego i finansowego w trakcie negocjacji.  

Po przeanalizowaniu oceny efektywności oraz kosztów przedsięwzięcia samorządy podejmą ostateczną decyzję o realizacji projektu. Kolejnymi krokami będą powołanie spółki celowej, która ogłosi postępowanie na wybór Partnera Prywatnego, ogłoszenie dialogu konkurencyjnego, a następnie wyłonienie wykonawcy.

(OMGGS)

REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykuł3 mld mniej na rozwój Pomorza. Jesteś przeciw – podpisz petycję
Następny artykułCalineczka – spektakl dla dzieci online – 6 marca