W czwartek, 28 września o godz. 10.00, w sali obrad Urzędu Miejskiego przy ul. 30 Stycznia 1, rozpocznie się LXI sesja Rady Miejskiej w Tczewie.

Transmisja na żywo:

Porządek obrad:

 1. Część pierwsza:
 1. Otwarcie sesji i powitanie gości.
 2. Sprawdzenie obecności radnych.
 3. Przedstawienie proponowanego porządku obrad sesji.
 4. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 31 sierpnia 2023 r.
 5. Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za wrzesień 2023 r.
 6. Informacja z interpelacji zgłoszonych przez radnych w okresie od 31 sierpnia do
  27 września 2023 r.
 1. Część druga:
 • Informacja z działalności Młodzieżowej Rady Miasta za I półrocze 2023 r.
 • Informacja o funkcjonowaniu spółek prawa handlowego, w których Gmina Miejska Tczew

posiada udziały za 2022 rok oraz za I półrocze 2023 rok.

 • Podjęcie uchwał w sprawie:
 • zmiany uchwały w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym

przypadających Gminie Miejskiej Tczew i jej jednostkom organizacyjnym,

 • wysokości i zasad ustalania opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
  w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Tczew,
  • zmian w budżecie miasta Tczewa na 2023 rok,
  • zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2023-2033.
 •  
 • Zgłaszanie interpelacji, zapytań i wniosków.
 • Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia (podziękowania, życzenia itp.).

Porządek z dnia 14 września br.REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułMamy dofinansowanie na budowę drogi rowerowej
Następny artykułWrzesień to miesiąc świadomości FASD