Strona główna Projekty Unijne i inne Projekty dofinansowane z budżetu państwa

Projekty dofinansowane z budżetu państwa

Budowa stadionu lekkoatletycznego przy ulicy Bałdowskiej w Tczewie – etap I

Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Sportowej Polski - programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - edycja 2020. Całkowity koszt zadania:...

Budowa ulicy Nowosuchostrzyckiej

PROJEKT: Budowa ulicy Nowosuchostrzyckiej od skrzyżowania z Al. Solidarności (droga krajowa nr 91) do skrzyżowania z ul. Żwirki w Tczewie. PROGRAM: Narodowy programu przebudowy dróg lokalnych...

Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD – II edycja.

W ramach drugiej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład, Gmina Miejska Tczew otrzymała dofinansowanie na rozbudowę basenu w Tczewie Projekt pn.: „Aktywny Tczew - budowa...

Laptopy dla seniorów

Gmina Miejska Tczew pozyskała dofinansowanie na doposażenie Klubu Senior + w Tczewie ze środków Ministra Cyfryzacji w ramach ogłoszonego konkursu, którego przedmiotem było doposażenie placówek typu „Senior+”, w tym Dziennych Domów „Senior +” i Klubów „Senior +” w stanowiska służące podniesieniu kompetencji cyfrowych seniorów. Gmina Miejska Tczew pozyskała środki w wysokości 14 745,00 zł.

Budowa ulicy Nowosuchostrzyckiej od skrzyżowania z ul. Żwirki do skrzyżowania z ul. Jagiellońską w Tczewie (II etap)

PROJEKT: Budowa ulicy Nowosuchostrzyckiej od skrzyżowania z ul. Żwirki do skrzyżowania z ul. Jagiellońską w Tczewie (II etap). PROGRAM: Program Wieloletni pod nazwą Narodowy Programu Przebudowy...

Fundusz przeciwdziałania Covid-19 dla gmin

Gmina Miejska Tczew w ramach pierwszego naboru do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych finansowanego z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 otrzymała kwotę 5 794 395,00 PLN. W...

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – Przebudowa ulicy Ceglarskiej w Tczewie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Planowana inwestycja obejmuje teren zabudowy wielorodzinnej, jednorodzinnej i usługowej zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie. Zadanie w sposób szczególny uwzględnia poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym...

Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD – I edycja.

W ramach pierwszej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład, Gmina Miejska Tczew otrzymała dofinansowanie na dwie inwestycje - przebudowę ulicy Stoczniowców oraz ulicy Zygmunta Starego....

Rządowy Fundusz Polski Ład – edycje PGR

PARK PIOTROWO W ramach trzeciej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład - Programu Inwestycji Strategicznych Miasto Tczew otrzymało dofinansowanie w kwocie 2 mln zł na projekt...

Likwidacja barier w komunikowaniu się osób niepełnosprawnych z Urzędem Miasta w Tczewie

W okresie od 28 października 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku Gmina Miejska Tczew realizowała projekt pod nazwą: "Likwidacja barier w komunikowaniu się...

Numer infolinii oraz SMS, gdzie można zgłaszać awarie oświetlenia: 797 301 400, strona internetowa: energa-oswietlenie.pl

X
Informacja dla osób głuchych i słabosłyszących
Skip to content