PROJEKT: Budowa ulicy Nowosuchostrzyckiej od skrzyżowania z Al. Solidarności (droga krajowa nr 91) do skrzyżowania z ul. Żwirki w Tczewie.

PROGRAM: Narodowy programu przebudowy dróg lokalnych Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój (edycja 2013)

ŹRÓDŁO DOFINANSOWANIA: Środki budżetu państwa.

TERMIN REALIZACJI: kwiecień – listopad 2013 rok

PRZEDMIOT PROJEKTU:

Przedsięwzięcie objęło budowę drogi klasy G (ul. Nowosuchostrzycka) o długości 800 m łączącej ulicę Żwirki z Al. Solidarności (drogą krajową nr 91) w Tczewie. Inwestycja jest częścią jednego z kluczowych założeń komunikacyjnych tzw. trasy obwodowej śródmiejskiej łączącej ul. Jagiellońską (droga wojewódzka nr 224) z Al. Solidarności (droga krajowa nr 91). Droga posiada jezdnię o dwu pasach ruchu o szerokości 3,50 m z chodnikami dla pieszych 2,50 m oddzielone pasem zieleni szerokości od 1,50 do 3,00 m i ścieżką rowerową szerokości 2,00m.

Przed włączeniem do drogi krajowej nr 91 przebudowano skrzyżowanie typu „Małe rondo” o większych parametrach niż istniejące z ulicami osiedlowymi. Po lewej stronie w km 0+838 do km 1+178,68 wykonano drogę zbiorczą z przyległymi miejscami postoju. Na całej długości ulicy wykonano pięć zatok autobusowych w obu kierunkach ruchu. W kilometrze 0+710 do km 1+010 zaprojektowany został ekran dźwiękochłonny wysokości 5 m.

W ramach zadania przebudowano również sieci ciepłownicze, wodociągowe, gazowe i teletechniczne.

BUDŻET PROJEKTU:

Całkowity koszt projektu:6 669 327,00 PLN
Koszt kwalifikowany:6 069 327,00 PLN
Dotacja z NPPDL II Edycja (2013 rok)  (49,42 %):2 999 461,40 PLN
Wkład własny Gminy Miejskiej Tczew:1 869 865,60 PLN
Wkład Partnera Projektu (Starostwo Powiatowe w Tczewie)1 200 000,00 PLN
Koszt niekwalifikowany:600 000,00 PLN

Zdjęcie: https://www.dronestagr.am/nowosuchostrzycka-tczew-poland/

REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułNowe centrum usługowe Tczewa na rzecz rozwoju Trójmiejskiego Obszaru Metropolitalnego
Następny artykułPlan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miejskiej Tczew