Decyzje podatkowe w 2021 r. nie będą dostarczane tczewianom do domów przez pracowników Urzędu Miejskiego w Tczewie, tak jak w poprzednich latach.

Z uwagi na obowiązujący w Polsce stan epidemii decyzje podatkowe zostaną przesłane adresatom za pośrednictwem operatora pocztowego. Od 01.01.2021 r. podatek jest płatny na indywidualny rachunek bankowy wskazany w decyzji ustalającej wysokość podatku lub w kasie Urzędu Miejskiego w Tczewie.

REKLAMA MIEJSKA