Szczegóły zamówienia

Typ: usługa
Typ zamówienia: Tryb inny niż otwarte

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Tczewie oraz w gminnych jednostkach organizacyjnych i samorządowych instytucjach kultury

Załączono pliki

REKLAMA MIEJSKA