Tegoroczna debata na temat przyszłorocznego budżetu Tczewa odbyła się 1 grudnia. Mieszkańcy mogli w niej uczestniczyć osobiście lub śledzić za pośrednictwem Internetu. Mieli też możliwość zadawania pytań, których tym razem było bardzo dużo.

Założenia przyszłorocznego budżetu omówiła Helena Kullas, skarbnik miasta.

Planowane dochody miasta w 2023 r. wyniosą  275 340 807 zł (o blisko 16 proc. mniej niż w 2022 r.), z tego:
a) dochody bieżące w wysokości 256 587 597 zł,
b) dochody majątkowe w wysokości 18 753 210 zł.
Wydatki budżetu miasta Tczewa zaplanowano na 287 020 477 zł (o 20 proc. mniej niż w 2022 r.), z tego:
a) wydatki bieżące w wysokości 268 267 243 zł,
b) wydatki majątkowe w wysokości 18 753 234 zł,
w tym:
– wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 18.309.234 zł,
– zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 444.000 zł.

Deficyt budżetu miasta wyniesie 11.679.670 zł, a zadłużenie miasta na koniec przyszłego roku wyniesie – 78 mln zł (28,3 proc. dochodów budżetowych).

Plany inwestycyjne miasta omówił prezydent Mirosław Pobłocki. Na zadania inwestycyjne w 2023 r. zaplanowano ponad 18  mln zł.

– Z punktu widzenia budżetu miasta Polski Ład niekorzystnie wpłynął na kondycję finansową samorządów – spadły dochody (m.in. z tytułu podatków PIT), a jednocześnie rosną wydatki (np. wynikające ze wzrostu minimalnych wynagrodzeń) – powiedział prezydent. – Planując przyszłoroczne inwestycje braliśmy pod uwagę przede wszystkim zakończenie zadań realizowanych w tym roku oraz te, na które pozyskaliśmy środki zewnętrzne, a także te, które posłużą pozyskaniu środków i przygotowaniu przyszłych inwestycji.

Wśród inwestycji planowanych na 2023 są:

Inwestycje komunalne

– modernizacja oświetlenia miejskiego (wymiana blisko 1000 opraw) – 1 mln zł

– przebudowa schodów dostosowanych dla osób niepełnosprawnych – przy SP 10 (między ul. Twardowskiego i Iwaszkiewicza) – 370 tys. zł

– budowa kolumbarium i zagospodarowanie terenu wokół niego na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Rokickiej – 160 tys. zł

– budowa naświetlaczy murali przy al. Zwycięstwa – 100 tys. zł

– budowa oczyszczalni wód opadowych na kolektorach deszczowych wprowadzonych do Kanału Młyńskiego – 1 mln zł

– przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Czyżykowskiej i Polnej – 900 tys. zł

– budowa sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Przemysława II – 180 tys. zł

– wykonanie dokumentacji prac konserwatorskich i restauratorskich oraz robót budowlanych fragmentu murów obronnych przy ul. Wodnej i Podgórnej – 50 tys. zł

– wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę zbiorników retencyjnych na Os. Witosa – 26 tys. zł

Budżet Obywatelski

– przebudowa placu zabaw przy ul. Jurgo, H. Hass i Harcerskiej – 240 tys. zł

– zagospodarowanie pasa ternu zielonego przylegającego do ul. Grunwaldzkiej na teren rekreacyjny – 240 tys. zł

– tężnia solankowa – 250 tys. zł

– poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez montaż naświetlaczy na przejściach – 103,7 tys. zł

– doświetlacze ścieżek przy garażach przy al. Zwycięstwa – 100 tys. zł

– otwarta wiata plenerowa – parkrun Tczew

zadrzewienie placu zabaw na Bulwarze Nadwiślańskim – 25 tys. zł

– rozbudowa placu zabaw przy ul. Spółdzielczej – 25 tys. zł

– zadrzewienie niecki czyżykowskiej – 25 tys. zł

– nasadzenia niskich drzewek i kompozycji kwiatowych oraz mała architektura – 15 tys. zł.

Sport i rekreacja

Aktywny Tczew – rozwój infrastruktury  sportowo-rekreacyjnej poprzez budowę basenu rekreacyjnego – 1,5 mln zł

– pełnienie funkcji inżyniera kontraktu – Aktywny Tczew – rozwój infrastruktury  sportowo-rekreacyjnej poprzez budowę basenu rekreacyjnego – 550 tys. zł

– rewitalizacja Parku Miejskiego – 300 tys. zł

– zakup garażu do zeskoku o tyczce na stadionie przy ul. Bałdowskiej – 60 tys. zł.

Inwestycje drogowe

– wykonanie dokumentacji projektowych na przebudowę ul. Kossaka, Okrętowej, Mieszka I oraz Obr. Westerplatte (wraz ze skrzyżowaniem  ul. 1 Maja i Kard. Wyszyńskiego) – łącznie 794 tys. zł

– Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 – Wiślana Trasa Rowerowa – 48 tys. zł

– rozbiórka istniejącego oraz budowa nowego wiaduktu w ul. Nowy Rynek – 17 tys. zł

– wyplata odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg – 225 tys.z ł

– wykup dróg na Os. Witosa – 86 tys. zł

Inwestycje oświatowe

zagospodarowanie otoczenia SP 1 wraz z boiskiem i salą gimnastyczną  – 50 tys. zł

– odwodnienie terenu Szkoły Podstawowej nr 8 – 120 tys. zł

– zakup szkolnego busa dla SSP 2 – 180 tys. zł

– urządzenia na placu zabaw dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności przy SSP 10 – 25 tys. zł

– instalacja przeciwpożarowego wyłącznika prądu w SP 12 – 43 tys. zł

– dostawa i montaż kotła opalanego olejem opałowym w kotłowni SP 7 – 151,3 tys. zł

– zakup pieca konwekcyjnego dla SP 10 oraz SP 11 – 80 tys. zł

– zakup kotła warzelnego dla SSP 2 – 38 tys. zł

– zakup patelni elektrycznej dla Przedszkola nr 8 – 17,3 tys. zł

Inwestycje dofinansowane z innych źródeł

– Zielony Tczew – rewitalizacja parku na terenie dawnego folwarku Piotrowo – 2 150 000 zł

– Zielona Strefa w latach 2022-2023 – 1 234 910 zł

– przebudowa ul. Ceglarskiej – 4 840 958 zł

Inwestycje pozostałe

– zakup zabytkowego wiatraka – 500 tys. zł

– adaptacja pomieszczeń w segmencie SP 4 na pomieszczenie tymczasowe m.in. dla uchodźców z Ukrainy – 340 tys. zł

 – wymiana dźwigu w budynku Zespołu Opiekuńczego MOPS przy ul. Niepodległości – 140 tys. zł

– wykonanie dokumentacji projektowej budowy stacji ładowania autobusów elektrycznych – 13 530 zł.

M.M.

REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułMikołajki – święto, na które czekają wszystkie dzieci
Następny artykułSpotkanie z Markiem Kamińskim w tczewskiej książnicy!