Votum zaufania i jednogłośne absolutorium z wykonania budżetu  miasta za 2022 r. otrzymał prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki podczas sesji Rady Miejskiej 30 czerwca br.

Radni zapoznali się z Raportem o stanie miasta, po czym nastąpiło głosowanie.  Za votum zaufania głosowało 18 radnych, 4 było przeciwnych (Łukasz Brządkowski, Marcin Kussowski i Michał Cisielski z klubu Tczew od Nowa oraz Maciej Skiberowski, niezrzeszony).

Regionalna Izba Obrachunkowej zaopiniowała pozytywnie wykonanie budżetu miasta za 2022  rok. O udzielenie absolutorium wnioskowała Komisja Rewizyjna, o czym poinformował jej przewodniczący Roman Kucharski.

Uchwałę  w sprawie udzielenia prezydentowi miasta absolutorium z wykonania budżetu za 2022 rok radni przyjęli jednogłośnie.

– Dziękuję radnym za votum zaufania oraz jednogłośne absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok. Absolutorium traktuję jako pozytywną ocenę nie tylko mojej pracy, ale też radnych, zarządu, naczelników, prezesów, dyrektorów jednostek i każdego z pracowników, dzięki którym budżet został zrealizowany – powiedział prezydent Mirosław Pobłocki.

Ostateczny wynik budżetu na 2022 rok zamknął się:

  • kwotą dochodów w wysokości 340 963 773 zł – wzrost o 23,58% pierwotnego planu,
  • wykonanych wydatków w wysokości 347 202 955 zł – wzrost o 14,83%,
  • ostateczny deficyt budżetu w wysokości 6 239 182 zł był o ponad 76% niższy od zakładanego u progu roku budżetowego.

W ubiegłym roku, na inwestycje wydaliśmy 42 mln zł. Zadania inwestycyjne realizowaliśmy w niemal każdej dzielnicy, wykorzystując przy tym środki zewnętrzne. Sporo zadań dotyczyło dróg i komunikacji – największym była, dofinansowana z funduszy unijnych, przebudowa układu drogowego na Zatorzu. Wykonaliśmy II etap przebudowy ul. Stoczniowców. Nowa ul. Retmańska połączyła Zatorze z Os. Staszica. Przy ul. Ściegiennego powstał parking na blisko 50 miejsc. W 2022 r. rozpoczęła się przebudowa ulic Ceglarskiej i Zygmunta Starego – obie dofinansowane z funduszy rządowych. Rowerzyści otrzymali kolejny odcinek ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Żwirki. Zakończyliśmy rozbudowę Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2, co umożliwiło dzieciom i nauczycielom naukę i pracę w jednym budynku. Kolejnym zadaniem dofinansowanym ze środków unijnych, w ramach programu rewitalizacji Starego Miasta i Zatorza – była przebudowa zabytkowej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Jarosława Dąbrowskiego.

 REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułKultura w sąsiedztwie – czyli pikniki rodzinne w przestrzeni miejskiej Tczewa! – 1 lipca na Suchostrzygach
Następny artykułBudynek przy ul. Sadowej 6 – mieszkanie czeka na najemcę