Urzędnicy roznoszą decyzje podatkowe

70

W 2024 r. decyzje podatkowe będą doręczane przez 13 urzędników

  • Decyzje będą doręczane w dniach: od  poniedziałku do soboty w godz. 9-20.
  • W dni powszednie doręczanie odbywa się po godzinach pracy urzędnika lub w czasie jego urlopu.
  • Doręczyciele – pracownicy urzędu – nie mają prawa pobierać od mieszkańców jakichkolwiek kwot pieniężnych.
  • Na żądanie mieszkańca doręczyciele zobowiązani są do okazania upoważnienia do doręczania decyzji podatkowych.
  • Osoby odbierające decyzje podatkowe proszone są o składanie czytelnych podpisów i dat odbioru przesyłki na potwierdzeniu odbioru.
  • Urzędnik może zostawić decyzje podatkowe naszego sąsiada, jeśli ten zobowiązał się do przekazania jej adresatowi.

Akcja doręczania decyzji potrwa od 29 stycznia do 26 lutego 2024 r. (włącznie).

Po tym terminie decyzje, które z różnych powodów nie zostały doręczone adresatom, zostaną przesłane za pośrednictwem operatora pocztowego.REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułI zjazd Bilardowej Ekstraklasy 2024
Następny artykułLXV sesja Rady Miejskiej w Tczewie-  25 stycznia