Urzędnicy roznoszą decyzje podatkowe

196

W 2023 r. decyzje podatkowe będą doręczane przez 13 urzędników.

  • Decyzje będą doręczane w dniach: od  poniedziałku do soboty w godz. 9-20.
  • W dni powszednie doręczanie odbywa się po godzinach pracy urzędnika lub w czasie jego urlopu.
  • Doręczyciele – pracownicy urzędu – nie mają prawa pobierać od mieszkańców jakichkolwiek kwot pieniężnych.
  • Na żądanie mieszkańca doręczyciele zobowiązani są do okazania upoważnienia do doręczania decyzji podatkowych.
  • Osoby odbierające decyzje podatkowe proszone są o składanie czytelnych podpisów i dat odbioru przesyłki na potwierdzeniu odbioru.
  • Urzędnik może zostawić decyzje podatkowe naszego sąsiada, jeśli ten zobowiązał się do przekazania jej adresatowi.

Akcja doręczania decyzji potrwa od 27 stycznia do 23 lutego 2023 r. (włącznie).

Po tym terminie decyzje, które z różnych powodów nie zostały doręczone adresatom, zostaną przesłane za pośrednictwem operatora pocztowego.REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułKomunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym
Następny artykułPlan postępowań o udzielenie zamówień jakie przewiduje przeprowadzić Zamawiający w 2023 r.