Ogłoszony został pierwszy pisemny przetarg nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości  przy ul. Nad Wisłą 6, czyli przystani.

Działka o powierzchni 1047 m2 jest zabudowana budynkiem usługowym, wolnostojącym, parterowym, niepodpiwniczonym, wybudowanym w 2007 r. Powierzchnia użytkowa budynku to  340,40 m2

Zgodnie z miejscowym planem – nieruchomość jest przeznaczona pod  usługi  turystyki wodnej (jak: przystanie żeglugi pasażerskiej, mariny) oraz lądowej, sportu i rekreacji na świeżym powietrzu, gastronomii oraz inne funkcje związane z kulturą, rozrywką i spędzaniem wolnego czasu, obsługą turystyki.. Wykluczony jest handel detaliczny artykułami innymi niż spożywcze i wyroby rzemiosła artystycznego.

Cena wywoławcza to 5 tys. zł brutto miesięcznie.

Wysokość wadium to 10 tys. zł

Oferty i wadia można składać do 26 stycznia. Informacja z otwarcia ofert zostanie podana  31 stycznia.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Mieniem Komunalnym Urzędu Miejskiego w Tczewie – pok. 55 II piętro , tel. 58 77 59 364.

ZOBACZ: https://bip.tczew.pl/wiadomosci/3/wiadomosc/606300/ogloszenie_o_i_przetargu_pisemnym_nieograniczonym_na_oddanie_w_dREKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułPrzygotowania do uruchomienia punktów obsługi klienta systemu FALA
Następny artykułUsługa szacowania wartości nieruchomości