Ogłoszony został przetarg na budowę ciągu pieszo-jezdnego wraz z oświetleniem przy ul. Retmańskiej od ul. Czatkowskiej do kładki przy Kanale Młyńskim – II etap. Postępowanie powtórzono ze względu na proponowane kwoty, które przekroczyły planowane środki budżetowe na ten cel.

Zadanie to obejmuje zmniejszony zakres robót w stosunku do zakresu ujętego w projekcie budowalnym. W ramach tej inwestycji przewiduje się roboty ogólnobudowlane, sanitarne i elektroenergetyczne, obejmie to:

  • roboty rozbiórkowe istniejących nawierzchni,
  • roboty ziemne,
  • budowę ciągu pieszojezdnego o szerokości 5m i długości około 740 mb z trylinki, obejmującego zjazdy do posesji oraz dojścia do furtek i połączenie z ciągiem pieszo- rowerowym,
  • budowę sieci kanalizacji deszczowej wzdłuż ulicy Retmańskiej,
  • wykonanie utwardzenia terenu o wymiarach16m x 20m,
  • przestawienie istniejącego ogrodzenia od strony ogródków działkowych na odcinku o długości około 130mb wraz z naprawą powstałych uszkodzeń,
  • wykonanie kompletnego oznakowania całej drogi,
  • uporządkowanie i pielęgnacja terenu robót,
  • wytrasowanie przebiegu linii kablowych,
  • montaż 14 latarni z oprawami ledowymi.

Okres realizacji zamówienia: 110 dni kalendarzowych od podpisania umowy. Termin składania ofert: 22 lipca br.

I etap inwestycji był realizowany w 2019 r. Wówczas wykonano ciąg pieszo-rowerowy o długości ok. 70 m, od strony Kanału Młyńskiego i część oświetlenia wzdłuż budynków mieszkalnych.

ML

REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułPierwszy całodobowy KSIĄŻKOMAT w Tczewie
Następny artykułPrzetarg na przebudowę wiaduktu drogowego ogłoszony